top of page

PROJEKTY

Chcete se dozvědět, jakými projekty se zabýváme, či se do nich rovnou zapojit? 

DSC_0141 (2017_06_09 19_49_15 UTC).JPG

OUTCOME-BASED MODELY PRO ÚHRADU INOVATIVNÍCH LÉČIV

Cílem projektu je identifikovat, modifikovat a implementovat efektivní modely na sdílení rizik (Outcome based models) použitelné a akceptovatelné v České republice při vstupu nových léčivých přípravků na trh s ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost zdravotnického systému a ostatní zájmy všech zainteresovaných složek (plátců, regulátorů, držitelů registrace, pacientské organizace a poskytovatelé zdravotních služeb).

ZEH_8731-1-1024x756.jpg

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ LÉČIV

Cílem projektu je přiblížit klinická hodnocení pacientům a lékařům. Současně s odbornými pracovišti a odborníky zvýšit informovanost o cílech, principech a průběhu klinických hodnocení tak, aby odborná lékařská veřejnost i pacienti získali ucelený náhled na současné možnosti využití klinických hodnocení. Ve spolupráci s pacientskými a dalšími organizacemi vysvětlovat srozumitelnou formou, jaké možnosti skýtají klinická hodnocení pacientům, jak se v nich správně orientovat, na co se připravit, kde informace získat a s čím počítat.

DSC_0290-1-1024x678.jpg

VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ INFORMACÍ A ZNALOSTÍ MEZI ODBORNÍKY

Jedním ze základních cílů nadačního fondu PharmAround je podpora sdílení znalostí a zkušeností mezi různými skupinami odborníků. S tímto cílem systematicky organizujeme specializované vzdělávací kurzy a akce, kongresy a semináře, stejně jako kulaté stoly a diskuze.

DSC_010-1-1024x678.jpg

VZDĚLÁVÁNÍ PRE A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ LF

Pharmaround podporuje vzdělávání v rámci výuky na LF MU v Brně. V rámci výuky Farmakologie jsou začleňovány poznatky a zkušenosti z výzkumu a vývoje léčiv, jejich preklinického a klinického hodnocení, stejně jako z oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků. Rovněž je věnována pozornost základním informacím o principech a fungování farmaceutického průmyslu, výrobě, distribuci a reklamě s cílem předat studentům základní informace a ucelený pohled na celý životní cyklus léčiva. Do výuky jsou rovněž začleněny nejnovější poznatky a zkušenosti odborníků z praxe.

DSC_0397-1-1024x678.jpg

VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY

V dnešní době je snadný přístup k informacím, ale to samo o sobě nestačí. Je třeba informacím i správně rozumět. Proto jsou naše aktivity zaměřeny také směrem k veřejnosti a pacientským organizacím – pacienti, rodinní příslušníci, senioři, studenti středních škol. Informovaný pacient, který má zájem o vlastní zdraví, je důležitý. Pro každého z nás je potřeba rozumět, když musíme udělat rozhodnutí.

DSC_0173-2016_10_24-10_19_28-UTC.jpg

EDUCATIONAL V4 PLATFORM FOR CAPACITY BUILING IN ONCOLOGY

PharmAround, as the applicant, organizes this project to establish an academic network across all participating V4 countries. The main goal is to create a training center for clinical trial study coordinators, and creating a comprehensive educational syllabus for clinical trial research staff in oncology is the primary objective. All WPs will be held in two days. To create a more dynamic and practice-oriented event, we split each WP into educaion and skills parts. If an onsite events is not possible, we will keep flexibility and divide our four packages into four online meetings. 

bottom of page