top of page

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY

V dnešní době je snadný přístup k informacím, ale to samo o sobě nestačí. Je třeba informacím i správně rozumět. Proto jsou naše aktivity zaměřeny také směrem k veřejnosti a pacientským organizacím – pacienti, rodinní příslušníci, senioři, studenti středních škol. Informovaný pacient, který má zájem o vlastní zdraví, je důležitý. Pro každého z nás je potřeba rozumět, když musíme udělat rozhodnutí.

Dle různých studií v České republice užívá pravidelně léky více než 90 % osob nad 65 let a u dětí od druhého stupně základních škole je to téměř 50 %. Různé kombinace léků vytváří nežádoucí účinky, kterým mnohdy pacientem neinformovaný lékař není schopen zabránit. Neznalosti našich spoluobčanů se snažíme změnit. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se z laické veřejnosti stali tzn. informovaní pacienti. Takový pacient zaujímá aktivní přístup ke svému onemocnění, překonává strach z neznáma tím, že vyhledává informace. Takový člověk je pak dostatečně motivován ke spolurozhodování o své léčbě a přechází k partnerské pozici v dialogu s lékařem. Tento vztah přináší nespočet výhod - lékaři mohou aktivně konzultovat léčbu se svým pacientem a pacienti plně rozumí všem rizikům a podstatám svých onemocnění. Pojďte s námi nahlédnout do problematiky léčiv!

Aktuálně nabízíme pro studenty posledních ročníků středních škol, pro pacienty, jejich rodinné příslušníky a seniory přednášky na téma: 

  • Výzkum nových léků, mýty a realita

  • Co víme o lécích

  • Proč se nebát klinického zkoušení léků
     

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Andrea Křístková      kristkova@pharmaround.cz

bottom of page