top of page

VZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ INFORMACÍ A ZNALOSTÍ MEZI ODBORNÍKY

Jedním ze základních cílů nadačního fondu PharmAround je podpora sdílení znalostí a zkušeností mezi různými skupinami odborníků. S tímto cílem systematicky organizujeme specializované vzdělávací kurzy a akce, kongresy a semináře, stejně jako kulaté stoly a diskuze.

PharmAround nabízí ucelený systém odborných kurzů a workshopů pro pregraduální i postgraduální studenty, lékaře, pedagogy
a výzkumné pracovníky, kterým dosud chyběla možnost komplexního vzdělávání v této oblasti.

Vzdělávání se dotýká celého životního cyklu léčiva, tedy oblastí souvisejících s preklinickým výzkumem, klinickými hodnoceními, problematikou registrací léčiv, stanovováním cen a úhrad léčiv, problematikou farmakovigilance i etickými a právními aspekty těchto činností. Důraz je kladen i na změny legislativy, vývoj regulačního prostředí EU i na nová témata, jako jsou nástup „biosimilars“ nebo léčiv pro moderní terapie. Na vzdělávání se podílejí sami odborníci z mnoha oborů, jež sdílejí své znalosti a zkušenosti s ostatními.

Aktuální nabídku konferencí, seminářů a specializovaných kurzů najdete v sekci plánované akce.

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Andrea Křístková      kristkova@pharmaround.cz

MATERIÁLY A PUBLIKACE

Registrovaným členům nabízíme možnost stáhnout si prezentace a materiály z odborných akcí. 

Získejte neomezený přístup ke všem materiálům, registrujte se na naše akce, využijte naplno znalostní databázi. 

ODKAZY

Zde najdete zajímavé a spolupracující weby. 

bottom of page