top of page

VZDĚLÁVÁNÍ PRE A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ LF

Pharmaround podporuje vzdělávání v rámci výuky na LF MU v Brně. V rámci výuky Farmakologie jsou začleňovány poznatky a zkušenosti z výzkumu a vývoje léčiv, jejich preklinického a klinického hodnocení, stejně jako z oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků. Rovněž je věnována pozornost základním informacím o principech a fungování farmaceutického průmyslu, výrobě, distribuci a reklamě s cílem předat studentům základní informace a ucelený pohled na celý životní cyklus léčiva.

Do výuky jsou rovněž začleněny nejnovější poznatky a zkušenosti odborníků z praxe.

Níže uvedené přednášky týkající se životního cyklu léčiv najdete po přihlášení do členské sekce zde: https://www.pharmaround.cz/cz/vzdelavani/materialy-clenska-sekce/zivotni-cyklus-leciv/

 • Životní cyklus léčivého přípravku

 • Preklinická fáze vývoje léčiv

 • Klinické hodnocení léčivých přípravků

 • Hlášení nežádoucích účinků

 • Registrace léčivých přípravků

 • Originální léčiva, generika, biosimilars

 • Pohled komerční - farmaceutický průmysl

 • Reklama na léčivé přípravky - základní otázky

 • Regulace cen a úhrad léčiv

 • Farmakoekonomika v procesu stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

 • Farmakovigilance

 • Praxe ve zdravotním zařízení
   

Pro bližší informace kontaktujte: MUDr. Jiří Deml      deml@pharmaround.cz

bottom of page