top of page

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ LÉČIV

Cílem projektu je přiblížit klinická hodnocení pacientům a lékařům. Současně s odbornými pracovišti a odborníky zvýšit informovanost o cílech, principech a průběhu klinických hodnocení tak, aby lékařská veřejnost i pacienti získali ucelený náhled na současné možnosti využití klinických hodnocení. Ve spolupráci s pacientskými a dalšími organizacemi vysvětlovat srozumitelnou formou, jaké možnosti skýtají klinická hodnocení pacientům, jak se v nich správně orientovat, na co se připravit, kde informace získat a s čím počítat.

Součástí projektu bude i pilotní fáze vytvoření zjednodušeného webového rozhraní pro vyhledávání vhodných klinických hodnocení jak pro pacienty, tak pro lékaře.

„Čeští pacienti dostávají díky klinickým hodnocením přístup k nejmodernější léčbě, vědecké týmy pak při zapojení se do těchto klinických studií získávají nejnovější poznatky a cenné zkušenosti. Provádění klinických hodnocení zvyšuje prestiž České republiky ve světě vědy
a výzkumu.“

Pro bližší informace kontaktujte: MUDr. Jiří Deml      deml@pharmaround.cz

bottom of page