Konference PharmAround 2012

  1. – 10. 11. 2012

Pořádáme 1. ročník konference PharmAround v hotelu Rustical v Hustopečích.

Formy prezentace: přednášky a postery.

Jednací jazyk: čeština, angličtina, slovenština.

Postery budou prezentovány v pátek v 19:45 a v sobotu ve 14:00.

Kredity:

Akce je akreditovaná Českou asociací sester pro profese všeobecná sestra a farmaceutický asistent pod číslem ČAS/KK/2911/2012 (8 kreditů) a Českou lékařskou komorou pod číslem 0099/16/2006 (6 kreditů).

 

Program

pátek 15:00 – 16:45

Evropské výzkumné infrastruktury.

15:00: Zahájení (prof. Žaloudík); 15:15-15:45: propojení s akcí „CEITEC – řízení velkých infrastruktur“ (Dr. Dettenhofer); 15:45-16:15: EATRIS – European Research Infrastructure for Translational Research (Doc. Hajdúch); 16:15-16:45: ECRIN – European Clinical Research Infrastructure (Dr. Kubiak)

pátek 17:00 – 19:15

Akademická klinická hodnocení.

17:00-17:15: CZECRIN – MU – univerzitní modul (Dr. Demlová); 17:15-17:30: CZECRIN – FNUSA/ICRC (Dr. Svobodník); 17:30-18:00: Klinické studie v dětské onkologii (Dr. Múdry); 18:00-18:30: Akademická klinická hodnocení – pohled regulátora (Dr. Němcová); 18:30-18:45: Diskuze k výzkumným infrastrukturám a akademickým klinickým hodnocením.

pátek 18:45 – 19:45

Workshop pro pozvané

Akademická klinická hodnocení – pohled zadavatele (Dr. Svobodník, Mgr. Kostková)

pátek 19:45 – 24:00

Prezentace posterů a společná večeře

pre-martinské menu

sobota 8:30 – 10:30

Biomarkery. Biosimilars. Orphan drugs. Klinické hodnocení fáze I.

8:30-9:00: Výzkum a vývoj biomarkerů – platforma pro personalizovanou medicínu (Doc. Hajdúch); 9:00-9:30: Zkušenosti „Phase I Unit“ v Masarykově onkologickém ústavu (Dr. Obermannová); 9:30-10:00: Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění – orphan drugs (Dr. Kubáčková); 10:00-10:30: Problematika biosimilars (Dr. Votava).

sobota 11:00 – 13:00

Léčivé přípravky pro moderní terapii.

11:00-11:30: Jak rozumět pojmu „Léčivé přípravky pro moderní terapii“ (Dr. Demlová); 11:30-12:00: Využití kmenových buněk v kardiologii a mechanobiologie kardiomyocytu (Dr. Pešl); 12:00-12:30: Současné možnosti terapie mezenchymálními kmenovými buňkami (Mgr. Skopalík); 12:30-13:00: Personalizovaná léčba u relabujících solidních nádorů dětského věku (Prof. Štěrba).

sobota 14:00 – 14:15

Prezentace posterů

sobota 14:15 – 17:00

Léčivé přípravky pro moderní terapii.

14:15-14:45: Využití dendritických buněk v léčbě onkologických onemocnění (Prof. Michálek); 14:45-15:15: Vývoj legislativy z hlediska moderních a individuálních léčiv (Dr. Deml); 15:15-15:45: Cenové a úhradové aspekty moderních terapií (Dr. Kotrba); 15:45-17:00: Diskuze k moderním terapiím.

pátek, sobota

Postery

Thiopurin S-methyltranferáza (TPMT) – interpretace komplexního vyšetření farmakofenotypu/genotypu pro terapii thiopuriny (Dr. Mrkvicová a kol.). Stanovení fenotypu a genotypu CYP2D6 s ohledem na predikci terapeutické odpovědi u prvních epizod schizofrenie (Dr. Juřica a kol.). Imunosupresivní léčba metotrexatem: souhrn výsledků studií organizovaných Ústavem farmakologie Lékařské fakulty v Hradci Králové (doc. Chládek a kol). Vyšetření PET/CT při použití 11C-Methioninu inj. u pacientů s primárním nebo sekundárním postižením mozku nádorovým procesem (Dr. Horová a kol.). The cost study of treating mCRC with bevacizumab plus chemotherapy in the real clinical practice in the Czech Republic (Dr. Hradecká a kol.). Imunomodulační vlastnosti mesenchymálních stromálních buněk a jejich využití v buněčné terapii (Mgr. Pešková a kol.). Development of Pharmacogenetic Kit for Analysis of SNPs Associated with Thiopurine Therapy (Mgr. Pížová a kol.).

Přednášející

Akademická klinická hodnocení. Evropské výzkumné infrastruktury.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (LF MU Brno); Christine Kubiak, PharmD, PhD (European Clinical Research Infrastructure Network – ECRIN); MUDr. Regina Demlová, PhD. (Farmakologický ústav LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení MOÚ, Brno; RECAMO); Mgr. Adam Svobodník, PhD. (FNUSA – ICRC, Brno); doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD. (LF UPOL; BioMedReg).

Akademická klinická hodnocení.

MUDr. Alice Němcová (SÚKL); MUDr. Peter Múdry, PhD. (Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU, Brno); Mgr. Adam Svobodník, PhD. (FNUSA – ICRC, Brno), Mgr. Hana Kostková (FNUSA – ICRC, Brno).

Biomarkery. Biosimilars. Orphan drugs. Klinická hodnocení fáze I.

doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD. (LF UPOL, BioMedReg); MUDr. Radka Obermannová (MOÚ, Brno); MUDr. Kateřina Kubáčková (FN Motol, Praha); MUDr. Martin Votava, PhD. (Farmakologický ústav, 2. LF UK, Praha).

Léčivé přípravky pro moderní terapii.

MUDr. Regina Demlová, PhD. (Farmakologický ústav LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení MOÚ, Brno; RECAMO); prof. MUDr. Jaroslav Michálek, PhD. (LF MU Brno); Mgr. Josef Skopalík (Farmakologický ústav – ACIU, LF, MU, Brno); prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD (Klinika dětské onkologie; LF MU, Brno); MUDr. Martin Pešl (FNUSA – ICRC, Brno); MUDr. Jiří Deml (LF, MU, Brno; CEITEC); MUDr. Mgr. Jindřich Kotrba (Pharmeca a.s.).

Poplatek

Účast na konferenci včetně ubytování je díky podpoře z EU fondů pro projekt PharmAround (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0034) pro české  mimopražské odborníky a studenty bezplatná.

Celková částka za ubytování a stravu pro odborníky a studenty mimo ČR a z Prahy nepřesáhne 1500 Kč.

Kontakt

Konferenci pořádá Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Unni Trading s.r.o. Kontakt: dubska@mou.cz, +420 725 828 345

 

Konference je určena pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a ostatní odborníky v oblasti klinických hodnocení a farmakologie.

Hotel Rustikal, Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče

Materiály z akce

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *