top of page

ODKAZY

Zde najdete zajímavé a spolupracující weby. 

Masarykova univerzita
www.muni.cz

CZECRIN
www.czecrin.cz

CEPOETA
www.cepoeta.org

BBMRI
www.bbmri.cz

Ústav molekulární a translační medicíny
www.imtm.cz

Masarykův onkologický ústav
www.mou.cz

Lékový průvodce
www.lekovypruvodce.cz/

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie
www.recamo.cz

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA
www.fnusa-icrc.org/

Klinika dětské onkologie FN Brno
www.fnbrno.cz/klinika-detske-onkologie

Institut biostatistiky a analýz
www.iba.muni.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
www.vfu.cz/

Fórum etických komisí
www.forumek.cz/page/viewpoints/

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
www.nconzo.cz/web/guest/home

Státní ústav pro kontrolu léčiv
www.sukl.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
www.mzcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/

Zahraniční:

Rigshospitalet, Kodaň, Dánsko (Phase I Unit)
www.rigshospitalet.dk/

Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko
http://ki.se/

European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN)
www.ecrin.org/

European Assotiation of translational medicine (EATRIS)
www.eatris.eu

Epilepsihospitalet, Dianalund, Dánsko
www.epilepsihospitalet.dk/

Vienna School of Clinical Research
www.vscr.at

German Institute of Medical Documentation and Information
www.dimdi.de/static/en/index.html

Danish Medicines Agency
laegemiddelstyrelsen.dk/en

Medical University of Vienna, Rakousko
www.meduniwien.ac.at/

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Nizozemí
www.amc.nl/

Registr klinických hodnocení
www.clinicaltrialsregister.eu/

bottom of page