top of page

5. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení 2022

play-button.png

Regina Demlová: Klinické studie a jejich management: verze 2022

play-button.png

Michaela Hanáková: Nová legislativa klinických hodnocení a praktický dopad na centra

play-button.png

Martina Lojová: Možnosti zapojení center do přípravy akademických klinicých studií

play-button.png

Ľuboslava Hírešová: Zkušenosti s budováním Oddělení klinických studií na Slovensku 

play-button.png

Hana Blahynková: Shared Investigator Platform: pohled uživatele

play-button.png

Blok I: Diskuze

play-button.png

Veronika Gabrielová, Helena Moravcová, Lenka Bártová: Koordinátor nováček

play-button.png

Šárka Selvekerová: Možnosti vzdělávání a sebevzdělávání studijních sester a koordinátorů

play-button.png

Iva Schimiková: Efektivní komunikace studijního týmu

play-button.png

Blok II: Diskuze

play-button.png

Scénka: Koordinátor versus pacient (Informovaný souhlas)

play-button.png

Scénka: Koordinátor versus zaměstnanec nemocnice

play-button.png

Scénka: Koordinátor versus zkoušející lékař

play-button.png

Scénka: koordinátor versus monitor

Sestry2022
Sená 2022

V. Národní den klinických hodnocení (Senát 2022)

Adam Svobodník: CZECRIN, klinické studie a sekundární využití klinických dat

Josef Pavlovic: Aktivity a plány MZČR v oblasti využití klinických dat

Michal Růžička: Evropská iniciativa EOSC (European Open Science Cloud) v ČR a příležitosti pro výzkumná data

Tomáš Büchler: Vědecké využití dat z nemocničních informačních systémů z pohledu klinika

Radek Halouzka: Sekundární zpracování z pohledu poskytovatele zdravotních služeb

Zuzana Ondrůjová: Sekundární zpracování osobních údajů o zdravotním stavu pacientů v klinickém hodnocení aneb Ztraceno v legislativě

Tereza Poláčková: Informovaný souhlas pacienta s účastní v medicínském výzkumu a překážky spojené s jeho získáváním

Matěj Adam: Trendy ve sběru a využití zdravotních dat 

Petr Raška: Data ve zdravotnictví

Martin Šrámek: Registr RESQ a kvalita péče o pacienty s CMP

VIII. Konference PharmAround 2022

Personalizovaná farmakoterapie v onkologii a postavení výstupů NGS testování v klinické praxi

Molekulární tumor board v solidní onkologii - jaká je realita v roce 2022

Molekulární tumor board v solidní onkologii - onkologická klinika FN Motol

Molekulární tumor board - FN Brno

Molekulární tumor board - FN Hradec Králové

GENESIS - národní platforma výstupů a výsledků doporučení molekulárních tumor boardů, idea klinické studie EVOLUTION

Datová E-platforma GENESIS pro plánované výzkumné výstupy a klinickou praxi

Outcome-based modely úhrad inovativních léčiv

Využití výstupů platformy GENESIS pro Outcome-based modely úhrad inovativních léčiv

VIII. Konerence PharmAround 2022
bottom of page