top of page

Konference PharmAround 2018

play-button.png

Projekt LF MU a PharmAround - "Outcome-Based Models", současný stav plánované aktivity

play-button.png

Cenové a úhradové mechanismy a "outcome-based" modely z pohledu regulační autority

play-button.png

Zkušenosti z cenových (u) jednání sdílení rizik mezi plátci a držiteli 

play-button.png

Pilotní data z outcome-based modelů u vybraných onkologických léčiv

play-button.png

Právní aspekty off-label indikací u léčivých přípravků dlouhodobě zavedených v klinické praxi

play-button.png

Vstup biosimilars do klinické praxe - stávající realita a blízká očekávání směrem k ekonomickým dopadům

play-button.png

Regulace vstupu, cen a úhrad biosimilárních léčiv

play-button.png

Rozumí pacienti pojmu biosimilars aneb výzvy pro vzdělávání našich pacientů 

Konference PharmAround 2018

3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení 2018

play-button.png

Úvodní slovo

play-button.png

Zdrojová dokumentace: od teorie k praxi v klinickém hodnocení 

play-button.png

Práce s eCRF: tipy a triky

play-button.png

Role koordinátora v hodnocení bezpečnosti, práce s CTCAE guidelines

play-button.png

Správná klinická praxe - dodatek R2

play-button.png

Audit v klinickém hodnocení: co je dobré vědět příště

play-button.png

Inspekce v klinickém hodnocení a tvorba CAPA reportů 

play-button.png

Činnost pracovní skupiny studijních koordinátorů/sester (ASKOS)

play-button.png

Proč jsou klinické studie pro zdravotnické zařízení důležité? Význam koordinátora pro zkoušejícího

play-button.png

Inspirace ze zahraničí - kompetence a vzdělávání (nejen) sester v klinickém hodnocení léčiv

play-button.png

Koordinátor: Sestra vs neSestra

play-button.png

Případ z praxe: MOÚ Brno

play-button.png

Případ z praxe: Fakultní nemocnice Ostrava 

play-button.png

Případ z praxe: Všeobecná fakultní nemocnice Praha

play-button.png

Případ z praxe: Fakultní nemocnice Hradec Králové

play-button.png

Případ z praxe: Lost to follow up

3. Celostátní setkání ss a kh 2018

III. Národní den klinických hodnocení 2018

Medicínské výzkumné infrastruktury v ČR a jejich význam pro klinický výzkum nejen v pediatrii

Legislativní rámec klinických hodnocení v dětském věku

Etické aspekty biomedicínského výzkumu u dětí

Klinická studie v pediatrii pohledem smluvních zadavatelů

Podpora pediatrických studií konsorciem ECRIN-ERIC

Význam klinického výzkumu v pediatrii a projekt PedCRIN

TEDDY-European Network of Excellence for Paediatric Clinical Research

iCAN - iniciativa i pro české dětské pacienty v klinických studiích? 

Pediatric Clinical Trials and Pediatric Patent Protection for Innovation

Vývoj funkčních personalizovaných potravin pro děti s diabetem 1. typu

Klinická farmakologie v pediatrii

Výzkum a vývoj somatobuněčných terapií v akademických podmínkách

Outcome-Based modely pro úhradu inovativních léčiv v onkologii

play-button.png

Některá úskalí přístupu nových léků na trh 

play-button.png

Možné typy Managed Entry Schemes a jejich specifika

play-button.png

Současný pohled na systémy sdílení rizik mezi plátci a výrobci v onkologii

play-button.png

Dopady stávajících úhradových mechanismů v praxi poskytovatelů zdravotní péče

play-button.png

Outcome-Based modely pohledem klinického lékaře

play-button.png

Pilotní projekt Outcome-Based modelu z dat MOÚ

play-button.png

Outcome-Based modely pohledem pacientských organizací

III. Národní den klinických hdnocení 2018
Outcoe-based mdel pro úhradu invatvníc éčiv v onkologii
bottom of page