top of page

Životní cyklus léčiv

0. The Educational and Knowledge Sharing Platform 2016

1. Životní cyklus léčiva - oblasti přednášek 

2. Životní cyklus léčivého přípravku

3. Preklinická fáze vývoje léčiv

4. Klinické hodnocení léčivých přípravků

5. Hlášení nežádoucích účinků

6. Registrace lečivých přípravků

7. Originální léčiva, generika, biosimilars

7a. Original drugs, generic drugs, biosimilars, drugs for modern therapy, orphans

8. Pohled komerční - farmaceutický průmysl

9. Reklama na LP - základní otázky

10. Regulace cen a úhrad léčiv

11. Farmakoekonomika v procesu stanovování cen a úhrad léčivých přípravků 

12. Farmakovigilance

13. Praxe v ZZ

bottom of page