Vytvoření platformy vzájemné spolupráce

Vytvoření platformy vzájemné spolupráce a vzdělávání v oblasti vývoje léčiv je
hlavním cílem nového projektu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Záměr
je odpovědí na malé povědomí o problematice mezi lékaři, ale i v nastupujících
generacích mediků.

Masarykova univerzita vytvoří platformu pro vzdělávání a spolupráci v oblasti
vývoje léčiv

Brno, 23.8.2011

Vytvoření platformy vzájemné spolupráce a vzdělávání v oblasti vývoje léčiv je
hlavním cílem nového projektu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Záměr je
odpovědí na malé povědomí o problematice mezi lékaři, ale i v nastupujících
generacích mediků. Projekt nazvaný PharmAround, na který univerzita získala
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přes 24 milionů korun,
chce proto vytvořit systém, na kterém se budou podílet školy, zdravotnická zařízení
i farmaceutické firmy.

„Povědomí o problematice klinických studiích i konkrétních běžících projektech, které
směřují k novým léčebným metodám, je v české populaci stále velice nízké a
povrchní, a to bohužel i mezi lékaři a dalšími odborníky. Lékaři pak například nejsou
schopni pacienty dostatečně informovat o možnosti se do nějaké klinické studie
zapojit a pacienti sami se nemají jak k informacím dostat,“říká Regina Demlová,
hlavní manažerka PharmAround.

Výsledkem projektu bude nejen systém odborných kurzů pro studenty, lékaře,
pedagogy a výzkumné pracovníky, ale třeba také internetové stránky, které umožní
zorientovat se v problematice i laické veřejnosti. Vedle neexistujícího systematického
vzdělávání odborníků totiž dosud není k dispozici ani propracovanější systém
informovanosti o tom, jaké studie v Česku běží a kde a jak se k nim lze připojit.

Nové sady vzdělávacích kurzů, které v rámci projektu vzniknou, se budou zabývat
nejen vývojem léčiv a jednotlivými fázemi klinických studií, ale také jejich etickými
aspekty, problematikou registrace nových léků, otázkou generických léčiv i moderní
terapií či farmakoekonomikou a biostatistikou. „Vzdělávací aktivity projektu pokryjí
všechny vývojové fáze léčiva od klinických zkoušek až po sledování výskytu
nežádoucích účinků. Absolventi kurzů tak získají pro svou praxi užitečný soubor
znalostí,“ doplňuje Regina Demlová.

Hlavními partnery projektu jsou Státní ústav pro kontrolu léčiv, společnosti Teva a
Parexel a brněnské vyšší odborné školy Žerotínovo náměstí a Merhautova.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult
Masarykovy univerzity, která byla zřízena v roce 1919. V současnosti vzdělává přes
4000 studentů v klasických studijních oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství i
ve specializovaných studijních oborech.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů