top of page

Odborníci budou diskutovat o tom, jak hradit nejnovější léky, aby byly dostupné pro pacienty

Jak hradit nejnovější léky, aby byly dostupné pro pacienty, kterým mohou pomoci? O tom se bude diskutovat na šestém workshopu nadačního fondu PharmAround a Masarykova onkologického ústavu s názvem „Outcome-Based Models“ pro úhrady inovativních léčiv v onkologii“. Uskuteční se ve středu 16. května 2018 v rámci 42. ročníku Brněnských onkologických dnů a 32. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště.

Workshop bude rozdělený do dvou bloků. První se bude zabývat „Managed Entry Schemes“ v inovativní onkologické léčbě. Prof. J. Fínek se bude věnovat tématu, zda je v inovativních léčivech v onkologii prostor i pro inovativní mechanismy úhrad. Doc.R.Demlová probere možné typy „Managed Entry Schemes“ a jejich specifika. MUDr.T.Doležal nastíní současný pohled na systémy sdílení rizik mezi plátci a výrobci v onkologii a Ing. R. Černá vysvětlí dopady stávajících úhradových mechanismů v praxi poskytovatelů zdravotní péče.

Druhá část bude zaměřená na “Outcome-Based Models“ pro úhrady inovativních léčiv v onkologii. Doc. T. Büchler přiblíží téma pohledem klinického lékaře, PhDr. I. Plechatá pohledem pacientské organizace. Mgr. B. Říhová představí pilotní projekt „Outcome-Based“ modelu z dat Masarykova onkologického ústavu. Na závěr proběhne moderovaná diskuze na téma možná úskalí implementace OBM principů v reálné praxi.

Kontakt

Ing. Andrea Křístková, koordinátorka nadačního fondu PharmAround, tel: +420 608 407 900

Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015. Svou činností navazuje na úspěšný projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem je pomocí vzdělávacích aktivit zvýšit povědomí o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům. Nadační fond pořádá odborné kurzy, workshopy a odborné konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky, studenty, širokou veřejnost a podporujeme nezávislý přístup k informacím.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page