top of page

Budou mluvit o zásadních tématech pro pacienty. Třeba o vzácných onemocněních.

3. října 2017

Brno – Jsou nové léčebné možnosti dostupné pacientům? Kde jsou překážky, které jsou těžko řešitelné? O těchto a mnoha dalších tématech, která významně ovlivňují pacienty a celé zdravotnictví, budou odborníci mluvit na páté Konferenci PharmAround 2017. Dvoudenní akce, kterou pořádá nadační fond PharmAround ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, se bude konat od 9. do 10. listopadu v Hotelu CENTRO v Hustopečích u Brna.

Konference je určena pro lékaře, zdravotní sestry, farmaceuty, akademické pracovníky a další odborníky z oblasti klinických hodnocení, farmakoterapie, HTA (hodnocení zdravotnických technologií) a klinické farmakologie. Odborníci budou debatovat například o problematice vzácných onemocněních, při jejichž léčbě mohou mít zcela zásadní význam klinické studie.

„Mají nezastupitelnou roli při hodnocení účinnosti a bezpečnosti inovativních způsobů léčby. Bez nich by se žádná nová léčba k pacientovi nemohla dostat. Důležité jsou také při rozšiřování nových indikací již registrovaných léčiv a pro srovnání s již dříve schválenými léčebnými postupy,“ popsala přednostka Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vedoucí Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu a zakladatelka Nadačního fondu PharmAround doc. MUDr. Regina Demlová, PhD.

Účastníci získají také spoustu dalších důležitých poznatků. V bohatém programu bude rovněž řeč o problematice náboru pacientů v současnosti a budoucnosti, nové legislativě ke klinickým hodnocením a jejich plánované implementaci v českých podmínkách nebo nákladné biologické léčbě.

Akce je akreditovaná Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester pro profese všeobecná sestra a farmaceutický asistent. Pro účast je nutné zaregistrovat se na webových stránkách www.pharmaround.cz. Kapacita je omezena, registrace je otevřena do 20. 10. 2017 nebo do naplnění kapacity.

Kontakt pro média: Ing. Andrea Křístková, koordinátorka nadačního fondu PharmAround, tel: +420 608 407 900

CZECRIN je česká národní výzkumná infrastruktura podporující akademická klinická hodnocení, která propojuje fakultní nemocnice, univerzity a vědecká centra oblasti biomedicíny. Je českým národním uzlem Evropského konsorcia infrastruktur klinického výzkumu (ECRIN-ERIC). Jejich společným cílem je podpořit rozvoj akademických klinických hodnocení a zkvalitnit spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. CZECRIN v současnosti realizuje více než 15 národních a mezinárodních akademických klinických hodnocení v mnoha oblastech včetně pediatrie a vzácných onemocnění.

Nadační fond PharmAround svou činností navazuje na úspěšný projekt lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem je pomocí vzdělávacích aktivit zvýšit povědomí a znalosti o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům. Nadační fond pořádá odborné kurzy, workshopy a konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky a studenty, podporuje nezávislé projekty z oblasti biomedicíny. Zvláštní pozornost věnuje edukaci pacientů a veřejnosti a podporuje otevřenou nezávislou výměnu názorů a zkušeností v oblasti biomedicíny.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page