top of page

CZECRIN Výroční vědecká konference 2021

play

Koncept "CZECRIN disease-oriented networks" na národní úrovni 

play

Představení národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

play

Představení národní výzkumné sítě CARDIO

play

Představení národní výzkumné sítě ONCO - průřezové aktivity

play

Představení národní výzkumné sítě HEMATO-ONCO

play

Regulační a strategická podpora CZECRIN v klinickém výzkumu

play

Farmakoekonomika jako součást klinického výzkumu

play

Řízení rizik v klinických hodnoceních z pohledu kvality manažera 

play

Registry KH a transparentnost dat z klinických studií 

play

5 základních rad při přípravě KH - na co si dát při realizaci KH pozor

play

CZECRIN Open Access principy a dostupnost služeb

play

Proces žádosti o spolupráci s VVI CZECRIN a přehled využití služeb VVI CZECRIN

play

Proces žádosti o spolupráci s ECRIN-ERIC

play

RIS databáze - regulační informace na jednom místě

play

Klinický data management a jeho důležitost v klinických studiích 

play

Vývoj a výzkum ATMP na bázi MSC

play

CoVaST: Covid-19 Vaccines Safety Tracking

play

Akademická klinická hodnocení organizovaná Thomayerovou nemocnicí: NORMOSANG, IMUNOR

play

REMED

play

IVER-FNUSA

play

COVIGI

play

Psychedeliky asistovaná terapie v léčbě rezistentní deprese a deprese v rámci existenciální krize u onkologicky nemocných pacientů - klinická hodnocení PSIKET001 a PSIKET002

play

Vývoj a výzkum ATMP pro klinická hodnocení 

play

TDM u sunitinibu + Design protokolu KH

play

Vývoj LC-MS metody pro kvantifikaci TKI

play

Design a metodologie N-of-1 trials

play

Investigatorem iniciované klinické studie (IICT): srovnání České republiky a Portugalska z hlediska politiky financování a vědeckých výsledků

bottom of page