top of page

Konference PharmAround 2017

play-button.png

Vzácná onemocnění a jejich léčba - limity a výzvy dnešních dnů

play-button.png

Klinické studie u vzácných onemocnění 

play-button.png

Vzácná onemocnění pohledem pacientů

play-button.png

Legislativní rámec pro léčbu vzácných onemocnění, problematika nároku na léčbu nemocných 

play-button.png

Dostupnost léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v pediatrické onkologii

play-button.png

Development, Registration and Market Access of Orphan Drugs in EU Countries

play-button.png

Úhradové mechanismy a dostupnost léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v ČR

play-button.png

Value Based Medicine - výzvy i pro akademický sektor 

play-button.png

Vývoj a dostupnost biosimilars, jejich specifika a úhrady v ČR

play-button.png

Aktivity Lékového průvodce, stávající a připravované projekty

play-button.png

GDPR a jeho dopady zdravotnické praxe

play-button.png

GDPR a klinický 

play-button.png

Úskalí implementace GCPR pohledem infrastruktury pro výzkum v oblasti datových úložišť

play-button.png

Co řeší ve vztahu k GDPR průmysl

play-button.png

Spolupráce akademického sektoru a regulátorů v klinickém výzkumu příkladem aktivity EMA na evropské úrovni

play-button.png

Akademické klinické studie v ČR - CZECRIN survey

play-button.png

Role pacientů a pacientských organiazcí (nejen) v klinickém výzkumu

play-button.png

Inovativní přístupy v designování klinických studií

2. Celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení - BRNO 2017

play-button.png

Studijní sestra jako klíčový člen týmu

play-button.png

Kdo je studijní sestra, koordinátor v ČR

play-button.png

Zahraniční inspirace

play-button.png

Certifikovaný kurz NCO NZO Koordinátor klinického hodnocení léčiv_pohled garanta

play-button.png

Role studijní sestsry v managementu nežádoucích příhod

play-button.png

Jak zlepšit spolupráci a zvýšit prestiž provádění klinických hodnocení

play-button.png

Certifikovaný kurz NCO NZO_pohled účastníka

play-button.png

Koordinátor v akademickém klinickém hodnocení 

play-button.png

Řízení kvality klinických hodnocení ve zdravotnickém zařízení 

play-button.png

Úloha sestry koordinátorky v procesu informovaného souhlasu

play-button.png

Srovnání modelů provádění klinických studií v ČR_N

Konference PhA 2017
2. Celostátní setání ss a kh 2017

Value based medicine v inovativní onkologické léčbě

ESMO-MCBS v českých podmínkách

Právní regulace podávání LP

CRA Global trends in managed entry agreement April 2017 STC

Value based medicine v invtiní onkologik léčbě
bottom of page