top of page

Škola klinických hodnocení v praxi 

Audit KH z pohledu zdravotnických zařízení

Farmakovigilance v KH 

Akademické klinické studie - pohled z praxe

Příprava na audit a inspekci

Monitoring KH

Role laboratorní medicíny v KH

Dokumentace základních dokumentů v KH

GCP - Správná klinická praxe

Start-up KH

Data management a data flow

CZECRIN a akademické klinické studie

Inspekce v klinickém hodnocení 

Současné trendy v KH

Zdrojová dokumentace

bottom of page