top of page

Konference PharmAround 2013

HTA léčiv pro vzácná onemocnění

Pohled AIFP na vývoj HTA v ČR

Comparative Effectivness Research

HTA vo Švédsku

Principy Value Based Pricing v HTA

HTA v Rakousku

Analýza nákladů na léčbu metastatického kolorektálního karcinomu

Současnost a výhled HTA v ČR z pohledu regulátora

HTA v Německu

Hodnocení kvality života - statistická metodika a možné limitace

Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu

Etické aspekty měření kvality života v klinické praxi a výzkumu 

HTA v (moderní) onkologii

Konference PhA 2013

HTA Workshop

01_Hodnocení zdravotnických technologií ve světě - přehled

02_Legislativní predpoklady a projektový plán pro aplikaci HTA v ČR

03_Hranice ochoty platit u nás a ve světě

04_Access versus Excess

05_Metodika SUKL pro hodnocení NEF_BIA

06_Risk sharing - praktický přístup VZP

07_Hodnocení zdravotnických technologií v ČR - připravenost

08_Zdroje dat, jejich sběr a využitelnost pro HTA

09_Systém vzdělávání a odborné přípravy farmakoekonomů

HTA Workshop
bottom of page