top of page

Konference PharmAround 2012

Zpráva z Konference PharmAround 2012

Reklama na léčivé přípravky a klinické studie 

Zákon o regulaci reklamy z pohledu odborníka

Reklama ve farmaceutickém průmyslu

Konference PhA 2012
Reklama na léčivé přípravky a klinické studie

Farmakovigilance a bezpečnost léčiv, problematika padělků

Padělky léčivých přípravků

Farmakovigilance

Farmakovigilance ve farmaceutické firmě

Stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

FE v procesu stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

Ceny a úhrady léků

Číselníky a praxe v ZZ

Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv

Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv

Časné fáze klinických studií

Preklinická fáze vývoje léčiv

Farmakovigilance a bepčnst léčiv, problematika padělků
Stanovování cen a úhad léčivch přípravků
Farmakovigilnce a bezpečnot léčiv, problematik padělků
Prekliniký a klinický výzkum a vývj léčiv

Registrace léčivých přípravků

Originální vs. generická léčiva

Registrace léčivých přípravků: záruka účinnosti, bezpečnosti a kvality?

bottom of page