top of page

OBECNÉ INFORMACE

Zpracováno s využitím materiálů Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Registr klinických hodnocení probíhající na pracovištích v ČR: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Masarykův onkologický ústav 

Registr klinických hodnocení probíhajících v EU: 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/

Registr klinických hodnocení probíhajících v USA: 

https://clinicaltrials.gov

SLOVNÍČEK POJMŮ

Zde najdete základní pojmy týkající se klinických studií i dalších základních pojmů z oblasti zdravotnictví. 

bottom of page