top of page

st 29. 4.

|

Bohunice

Výroba léčivých přípravků; Reklama na léčivé přípravky

Registrace ukončena
Hlavní stránka

Čas a místo

29. 4. 2015 10:10

Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Bohunice, Česko

O události

Životní cyklus léčiv: blok přednášek č. 3

Cyklus přednášek pro studenty PřF připravujeme díky podpoře z projektu IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097)

Elektronická registrace je cestou www.recamo.cz

Přednáška zaměřená na výrobu léčiv poskytne stručný přehled lékových forem a vliv použité technologie a pomocných látek na účinnost stejné aktivní látky. Rozdíl mezi generikem a originálním přípravkem, nebezpečí falzifikátů. Dále se bude věnovat požadavkům na výrobní technologii, prostory, personál, suroviny, výrobní postupy, skladování, distribuci, kontrolu a jištění jakosti při výrobě léčiv.

V oblasti reklamy se přednášející zaměří na informace nejen o dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a šetření podnětů na možné porušení zákona, ale i na oblast povolených reklamních materiálů a vzorků léčivých přípravků. Věnovat se bude rovněž obsahu webových stránek či reklamě v tisku, včetně reklamy na klinické studie. Na závěr zmíní i povolené dary v souvislosti s reklamou, na setkání odborníků, vědeckých kongresech a jiných obdobných akcích.

Další 2 bloky se budou konat 1. 4. 2015 (Životní cyklus léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá. Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv.) a 15. 4. 2015 (Registrace léčivých přípravků. Stanovení maximální výše cen a podmínek úhrady léčivých přípravků) a je možné se na ně registrovat cestou tohoto webu.

Poplatek Účast na semináři je díky podpoře z EU fondů pro projekt IntegRECAMO (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0097) pro studenty MU bezplatná.

Kontakt

Otázky týkající se výběrového řízení vítáme na adrese hejnova@pharmaround.cz

Přednášky jsou určeny pro pregraduální a postgraduální studenty PřF MU

Místo

Univerzitní kampus Bohunice - budova A11 - posluchárna 235

Sdílet událost

bottom of page