top of page

st 18. 4.

|

Bohunice

Stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

Registrace ukončena
Hlavní stránka

Čas a místo

18. 4. 2012 10:00

Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Bohunice, Česko

O události

Proces rozhodování o maximálních cenách a o výši a podmínkách úhrad léčivých přípravků (LP) probíhá v režimu správního řízení, jehož se ze zákona účastní zdravotní pojišťovny a držitelé rozhodnutí o registraci. Maximální ceny i výše úhrady LP jsou stanovovány především na základě srovnání zahraničních cen, avšak s použitím odlišných principů. Pro účely stanovení výše a podmínek úhrady jsou LP hodnoceny na základě posouzení účinnosti, bezpečnosti a postavení v klinické praxi. S ohledem na uvedená kritéria jsou terapeuticky zaměnitelné LP zařazovány do referenčních skupin. Zkoumá se i nákladová efektivita a dopad na rozpočet při vstupu nového LP na trh či při změně výše nebo podmínek jeho úhrady. Hlavními tématy sdělení budou principy stanovení cen a úhrad v ČR, změny související s novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění a problémy při změnách výše a podmínek úhrady LP, s nimiž se potýkají poskytovatelé zdravotní péče.

Přednášející

Radka Černá vedoucí ÚsZP MOÚ

MUDr.Mgr. Jindřich Kotrba,Ph.D. SÚKL

Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. LF MU

Poplatek Přednáška je bezplatná.

Přednáška je určena pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a další odborníky

Místo: Zasedací místnost děkanátu LF MU, Univerzitní kampus Brno Bohunice, pavilon A17, 4. N/, místnost 432

Materiály ke stažení

Sdílet událost

bottom of page