top of page

CZECRIN Výroční vědecká konference 2021

play-button.png

Koncept "CZECRIN disease-oriented networks" na národní úrovni 

play-button.png

Představení národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě CARDIO

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě ONCO - průřezové aktivity

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě HEMATO-ONCO

play-button.png

Regulační a strategická podpora CZECRIN v klinickém výzkumu

play-button.png

Farmakoekonomika jako součást klinického výzkumu

play-button.png

Řízení rizik v klinických hodnoceních z pohledu kvality manažera 

play-button.png

Registry KH a transparentnost dat z klinických studií 

play-button.png

5 základních rad při přípravě KH - na co si dát při realizaci KH pozor

play-button.png

CZECRIN Open Access principy a dostupnost služeb

play-button.png

Proces žádosti o spolupráci s VVI CZECRIN a přehled využití služeb VVI CZECRIN

play-button.png

Proces žádosti o spolupráci s ECRIN-ERIC

play-button.png

RIS databáze - regulační informace na jednom místě

play-button.png

Klinický data management a jeho důležitost v klinických studiích 

play-button.png

Vývoj a výzkum ATMP na bázi MSC

play-button.png

CoVaST: Covid-19 Vaccines Safety Tracking

play-button.png

Akademická klinická hodnocení organizovaná Thomayerovou nemocnicí: NORMOSANG, IMUNOR

play-button.png

REMED

play-button.png

IVER-FNUSA

play-button.png

COVIGI

play-button.png

Psychedeliky asistovaná terapie v léčbě rezistentní deprese a deprese v rámci existenciální krize u onkologicky nemocných pacientů - klinická hodnocení PSIKET001 a PSIKET002

play-button.png

Vývoj a výzkum ATMP pro klinická hodnocení 

play-button.png

TDM u sunitinibu + Design protokolu KH

play-button.png

Vývoj LC-MS metody pro kvantifikaci TKI

play-button.png

Design a metodologie N-of-1 trials

play-button.png

Investigatorem iniciované klinické studie (IICT): srovnání České republiky a Portugalska z hlediska politiky financování a vědeckých výsledků

bottom of page