top of page

Mon, 14 Sept

|

Řím

Výběrové řízení - účast na kurzu "Introductory ATMP Development Regulatory Course"

Registrace ukončena
Hlavní stránka

Čas a místo

14 Sept 2015, 09:00

Řím, Řím, Itálie

O události

Nadační fond PharmAround podpoří studenta nebo pracovníka české akademické sféry formou úhrady účastnického poplatku kurzu „Introductory ATMP Development Regulatory Course“ pořádaného agenturou EATRIS ve spolupráci s italským Národním Zdravotním Institutem (ISS, Istituto Superiore di Sanità).

Evropská agentura pro translační výzkum EATRIS ve spolupráci s italským Národním Zdravotním Institutem (ISS, Istituto Superiore di Sanità) pořádá v Římě v termínu 14. - 15. 9. 2015 kurz „Introductory ATMP Development Regulatory Course“, který je zaměřen na pracovníky v oblastech genových a buněčných terapií a tkáňového inženýrství, kterým poskytne úvod do regulační problematiky vývoje ATMP.

Nadační fond PharmAround podpoří jednoho zájemce o účast na kurzu formou úhrady účastnického poplatku. Podpora je určená pro české akademické pracovníky a studenty a podpořený zájemce bude vybrán na základě výběrového řízení.

Podmínky výběrového řízení:

  • Výběrového řízení že se mohou účastnit všichni studenti a pracovníci akademické sféry zaměstnaní v České Republice.
  • Podmínkou je dokladovaná aktivita v oboru nebo oblasti týkající se ATMP.
  • Účast ve výběrovém řízení je podmíněna zasláním přihlášky a doprovodných dokumentů (profesní životopis a motivační dopis, případně dalších podkladů dokladujících aktivitu v příslušné oblasti).
  • Přihlášky s doprovodnými dokumenty zasílejte na adresu hejnova@pharmaround.cz do 30. 6. 2015.
  • Neúplné přihlášky, přihlášky nesplňující podmínky výběrového řízení a přihlášky zaslané po 30. 6. 2015 nemohou být akceptovány.

Poplatek Nadační fond PharmAround podpoří jednoho zájemce o účast na kurzu formou úhrady účastnického poplatku. Podpora je určená pro české akademické pracovníky a studenty a podpořený zájemce bude vybrán na základě výběrového řízení.

Kontakt

Otázky týkající se výběrového řízení vítáme na adrese hejnova@pharmaround.cz

Sdílejte tuto událost

bottom of page