top of page

Wed, 27 Apr

|

Brno-střed

Klinické studie v době personalizované medicíny

Registrace ukončena
Hlavní stránka

Čas a místo

27 Apr 2016, 14:15

Brno-střed, Výstaviště, 603 00 Brno-střed, Česko

O události

Dovolte nám pozvat Vás na workshop interaktivní platformy PharmAround a Masarykova onkologického ústavu k tématu„Klinické studie v době personalizované medicíny“, který se koná ve středu 27. dubna 2016 odpoledne v rámci 40. ročníku konference Brněnské onkologické dny.

Klinické studie jsou nedílnou součástí medicíny a v Masarykově onkologickém ústavu mají tradici již dvě desetiletí. V posledních letech jsou onkologické studie realizovány především ve specializovaných centrech a fakultních nemocnicích a jejich náročnost po všech stránkách roste. Zvyšuje se také počet studií časných fází, jejichž průběh je zcela vázán na tzv. Jednotky fází I a jejich vyškolený tým.

V rámci workshopu se v první části budeme věnovat statistickému designu klinických studií, v druhé části bychom rádi představili stávající výzvy v oblasti klinických studií na národní i regionální úrovni včetně možných přínosů spolupráce mezi onkology.

Program

14:15-15:30

blok I: Správná statistická praxe při designování a interpretaci klinických studií (Svobodník A., Demlová R.)

Statistický design onkologických klinických studií ve fázích I-III. Správné "endpoints" vzhledem k fázi klinické studie. Velikost hodnoceného souboru a možné dopady na vhodnost zařazování pacientů do klinických studií v době personalizované medicíny. Nejčastější chyby při interpretaci a extrapolaci závěrů klinických studií do klinické praxe (Svobodník A.).

16:00-17:45

blok II: Klinické studie v době personalizované medicíny - přínosy spolupráce mezi onkology (Obermannová R., Demlová, R., Čečetková B.)

Stávající stav klinických studií v České republice - průzkum AIFP (Čečetková B.) Specifika klinických studií časných fází (Obermannová R.) Hlavní úskalí při provádění klinických studií aneb bez spolupráce to nepůjde (Demlová R.) Přehled probíhajících klinických studií u karcinomu prsu (Petráková K.) Přehled probíhajících klinických studií u nádorů GIT a v uroonkologii (Kiss I., Lakomý R.) Společná diskuze - možnosti zlepšení informovanosti a vzájemné spolupráce mezi onkology

Poplatek Workshop je bez registračních poplatků.

Kontakt

Jan Vyletěl - vyletel@pharmaround.cz; +420 730 177 010

Sdílejte tuto událost

bottom of page