Workshop PharmAround přiblížil problematiku hodnocení klinického benefitu inovativní farmakoterapie v onkologii

27. 4. 2017

Brno – Téměř stovka odborníků zavítala ve středu 26. dubna na pátý workshop
nadačního fondu PharmAround a Masarykova onkologického ústavu. Vyměnili si své
názory na velmi aktuální témata, která se týkají nákladné inovativní farmakoterapie
v onkologii. Vůbec poprvé se akce zúčastnili také odborníci ze zahraničí. Workshop se
konal na brněnském výstavišti v rámci 41. ročníku Brněnských onkologických dní.

„Součástí přednášek byla hodně diskutovaná témata, která se týkají vstupu inovativních
léčiv do onkologické praxe. Přednášející na jedné straně poukázali na významný klinický
přínos těchto léčiv pro onkologické pacienty, na druhé straně ale rovněž i na jejich vysoké
a stále rostoucí náklady. Je nezbytné, aby všichni, kterých se tato problematika týká, to
znamená regulátoři, plátci, lékaři a další odborníci, našli shodu v otázce, jak klinický
benefit hodnotit a jak nastavit ekonomickou udržitelnost zdravotních nákladů,“
zhodnotila členka programového výboru Brněnských onkologických dnů a vedoucí
oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu doc. MUDr. Regina
Demlová, PhD.

Workshop byl rozdělený do dvou bloků. První byl věnovaný národním aspektům a
pohledům na možnosti hodnocení klinického benefitu. Ve svých sděleních se doc. J. Fínek,
doc. T. Büchler a Mgr. R. Halouzka věnovali jak klinické realitě a možnostem hodnocení
klinického benefitu, tak právním souvislostem a odpovědnosti při léčbě. V následné
diskuzi předsedající bloku doc. J.Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti,
upozornila na zásadní nedořešený vztah mezi povinností léčit pacienty podle současných
poznatků a limitací nákladů na léčbu ze strany plátců. Dlouhodobé neřešení tohoto stavu
přináší zásadní problémy nejen lékařům v ambulancích ale i v celkové péči o pacienty.

Druhá část byla zaměřená na prezentaci mezinárodních zkušeností při vstupu na trh
nákladné onkologické léčby. Ty se v zemích Evropské unie významně odlišují od principů
využívaných v Česku. Tim Wildson se ve své přednášce věnoval různým možnostem řešení
vstupu na trh velmi nákladné léčby. Přednáška Cathrin Schaefer jeho zkušenosti dále
rozvinula o možnosti a zkušenosti s jejich uplatňováním z pohledu inovativní
farmaceutické firmy. V diskuzi prof. Jan Žaloudík upozornil na prudký nárůst cen
onkologické léčby v posledních letech a konstatoval, že spolupráce v této oblasti je nutná
a musí zahrnovat i větší vstřícnost farmaceutického průmyslu v oblasti cenotvorby nových
léčiv, která by reflektovala ekonomickou realitu.

„Workshop PharmAround budeme pořádat i v následujících letech. Budeme se i nadále
věnovat aktuálním tématům z celé oblasti životního cyklu léčiv. Ať už to jsou inovace
v klinických studiích nebo problematika farmakoekonomických hodnocení. Plánujeme
aktivněji zapojovat také pacientské organizace,“ doplnila Demlová.

Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015. Svou činností navazuje na úspěšný projekt lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem je pomocí edukačních aktivit zvýšit povědomí o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům nákladné farmakoterapie včetně problematiky dopadu do klinické praxe (www.pharmaround.cz). Nadační fond pořádá odborné kurzy, workshopy a konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky a studenty.

Kontakt

Ing. Andrea Křístková, koordinátorka nadačního fondu PharmAround, tel: +420 608 407 900
Mgr. Petra Srstková, marketing&media specialist, tel: +420 730 177 010

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů