Pro lékaře

Články pro štítek Pro lékaře
9.5. 2012

Farmakovigilance a bezpečnost léčiv, problematika padělků

5. 2012 Přednáška se věnuje funkci farmakovigilance v rámci životního cyklu léčiva a roli jednotlivých účastníků farmakovigilančního systému; tj. zdravotnických pracovníků, pacientů, regulačních autorit a držitelů rozhodnutí o registraci. Závěr bude věnován podmínkám, za kterých je možné použít léčivé přípravky mimo schválené podmínky používání, tedy podání off label. Přednášející MUDr. Jana Mladá SÚKL Bc. Michal...

18.4. 2012

Stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

4. 2012 Proces rozhodování o maximálních cenách a o výši a podmínkách úhrad léčivých přípravků (LP) probíhá v režimu správního řízení, jehož se ze zákona účastní zdravotní pojišťovny a držitelé rozhodnutí o registraci. Maximální ceny i výše úhrady LP jsou stanovovány především na základě srovnání zahraničních cen, avšak s použitím odlišných principů. Pro účely stanovení...

21.3. 2012

Registrace léčivých přípravků: záruka účinnosti, bezpečnosti a kvality léčivých přípravků?

3. 2012 Žádný léčivý přípravek nesmí být uveden na trh bez rozhodnutí o registraci uděleném národní lékovou autoritou nebo Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Registrace je tedy základní podmínkou pro regulérní vstup léčivého přípravku na trh v ČR i EU. Jak taková “registrace” léčivých přípravků v ČR a v rámci EU probíhá? Jaká dokumentace se...

15.2. 2012

Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv

2. 2012 Přednáška určená pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a další odborníky. Přednášející Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. PřF MU, Ústav chemie MUDr. Petra Jandová SÚKL MUDr. Regina Demlová Ph.D. MOÚ, FÚ LF MU Poplatek Přednáška je bezplatná. Kontakt Bc. Eva Bláblová, eblablo@med.muni.cz, GSM: 725 828 348 Přednáška je určena pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a...