top of page

VIII. Konference PharmAround 2022

Personalizovaná farmakoterapie v onkologii a postavení výstupů NGS testování v klinické praxi

Molekulární tumor board v solidní onkologii - jaká je realita v roce 2022

Molekulární tumor board v solidní onkologii - onkologická klinika FN Motol

Molekulární tumor board - FN Brno

Molekulární tumor board - FN Hradec Králové

GENESIS - národní platforma výstupů a výsledků doporučení molekulárních tumor boardů, idea klinické studie EVOLUTION

Datová E-platforma GENESIS pro plánované výzkumné výstupy a klinickou praxi

Outcome-based modely úhrad inovativních léčiv

Využití výstupů platformy GENESIS pro Outcome-based modely úhrad inovativních léčiv

VIII. Konference PhA 2022

V. Národní den klinických hodnocení (Senát 2022)

Adam Svobodník: CZECRIN, klinické studie a sekundární využití klinických dat

Josef Pavlovic: Aktivity a plány MZČR v oblasti využití klinických dat

Michal Růžička: Evropská iniciativa EOSC (European Open Science Cloud) v ČR a příležitosti pro výzkumná data

Tomáš Büchler: Vědecké využití dat z nemocničních informačních systémů z pohledu klinika

Radek Halouzka: Sekundární zpracování z pohledu poskytovatele zdravotních služeb

Zuzana Ondrůjová: Sekundární zpracování osobních údajů o zdravotním stavu pacientů v klinickém hodnocení aneb Ztraceno v legislativě

Tereza Poláčková: Informovaný souhlas pacienta s účastní v medicínském výzkumu a překážky spojené s jeho získáváním

Matěj Adam: Trendy ve sběru a využití zdravotních dat 

Petr Raška: Data ve zdravotnictví

Martin Šrámek: Registr RESQ a kvalita péče o pacienty s CMP

V. národíden KH (Senát 2022)

CZECRIN Výroční vědecká konference 2021

play-button.png

Koncept "CZECRIN disease-oriented networks" na národní úrovni 

play-button.png

Představení národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě CARDIO

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě ONCO - průřezové aktivity

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě HEMATO-ONCO

play-button.png

Regulační a strategická podpora CZECRIN v klinickém výzkumu

play-button.png

Farmakoekonomika jako součást klinického výzkumu

play-button.png

Řízení rizik v klinických hodnoceních z pohledu kvality manažera 

play-button.png

Registry KH a transparentnost dat z klinických studií 

play-button.png

5 základních rad při přípravě KH - na co si dát při realizaci KH pozor

play-button.png

CZECRIN Open Access principy a dostupnost služeb

play-button.png

Proces žádosti o spolupráci s VVI CZECRIN a přehled využití služeb VVI CZECRIN

play-button.png

Proces žádosti o spolupráci s ECRIN-ERIC

play-button.png

RIS databáze - regulační informace na jednom místě

play-button.png

Klinický data management a jeho důležitost v klinických studiích 

play-button.png

Vývoj a výzkum ATMP na bázi MSC

play-button.png

CoVaST: Covid-19 Vaccines Safety Tracking

play-button.png

Akademická klinická hodnocení organizovaná Thomayerovou nemocnicí: NORMOSANG, IMUNOR

play-button.png

REMED

play-button.png

IVER-FNUSA

play-button.png

COVIGI

play-button.png

Psychedeliky asistovaná terapie v léčbě rezistentní deprese a deprese v rámci existenciální krize u onkologicky nemocných pacientů - klinická hodnocení PSIKET001 a PSIKET002

play-button.png

Vývoj a výzkum ATMP pro klinická hodnocení 

play-button.png

TDM u sunitinibu + Design protokolu KH

play-button.png

Vývoj LC-MS metody pro kvantifikaci TKI

play-button.png

Design a metodologie N-of-1 trials

play-button.png

Investigatorem iniciované klinické studie (IICT): srovnání České republiky a Portugalska z hlediska politiky financování a vědeckých výsledků

CZECRN Konerence 2021

VII. Konference PharmAround 2019

play-button.png

Personalizovaná farmakoterapie v onkologii - realita nebo stálá výzva?

play-button.png

Personalizovaný design klinických studií příkladem akademické klinické studie PROTARGET

play-button.png

Prediktivní testování solidních tumorů

play-button.png

Vzácná onemocnění v onkologii a jejich personalizovaná farmakoterapie

Dětské tumory a precizní onkologie

play-button.png

Regulační aspekty vývoje ATMP

play-button.png

Technologické aspekty vývoje genových terapií

play-button.png

Technologické aspekty vývoje somatobuněčné terapie v dětské onkologii

Léčivé přípravky pro moderní terapie v klinické praxi

play-button.png

Cystická fibróza a kauzální terapie

CARs v hematoonkologii

play-button.png

Genová terapie SMA a DMD

play-button.png

Off label použití léčivých přípravků

play-button.png

Off-label použití léčiv v době precizní medicíny v onkologii

Off-label preskripce z hlediska věku u dětí

Antikoagulační léčba v souladu s SPC pohledem klinického farmakologa

VII Konfeence PhA 2019

IV. Národní den klinických hodnocení 2019

Akademické klinické studie v České republice

Akademický výzkum v oblasti Outcome-based modelů

Clinical large research of infrastructures of the Czech Republic in the context of European Research Area

Connected Hospital Platforms, enabling secondary use e-HR

Czech Clinical Research Infrastructure Network 

EHR for clinical research in oncology center view

EOSC-Life-Open Science Cloud and infrastructure for data in clinical research 

Klinické studie jako zdroj dat pro EBM

Legal aspects of data-sharing

Managed entry agreements and innovative payment models across Europe

Pohled inovativního průmyslu na outcome-based principy úhrad LP

Sharing or research data in academic enviroment - transnational experience from BBMRI

Současnost a budoucnost klinického výzkumu a klinických studií 

Společné klinické hodnocení zdravotnických technologií v Evropě

Studie fáze III pro farmakoekonomické hodnocení 

IV Národní den KH 2019

4. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení 2019

play-button.png

Úvodní prezentace

play-button.png

Data z druhé strany - kdo se skrývá za queries

play-button.png

Jsou klinické studie srozumitelné pro pacienty - Pohled pacientské organizace

play-button.png

Moje zkušenost ze studií - pohled rodinného příslušníka

play-button.png

Není koordinátor jako koordinátor - test týmových rolí (část 1)

play-button.png

Není koordinátor jako koordinátor - test týmových rolí (část 2)

Quo vadis - kam kráčí klinické studie

play-button.png

Specifika provádění klinické studie v soukromém zařízení

Time management studijní koordinátorky

play-button.png

Úskalí elektronických diářů a dotazníků ve studiích z praxe

play-button.png

Vyrob si svého koordinátora

play-button.png

Máme ještě čas na pacienta?

play-button.png

Monitor snů

play-button.png

Moje zkušenost se studií - pohled pacientky

4. Ceostátní setkání stud. sester a koor. KH2019

Konference PharmAround 2018

play-button.png

Projekt LF MU a PharmAround - "Outcome-Based Models", současný stav plánované aktivity

play-button.png

Cenové a úhradové mechanismy a "outcome-based" modely z pohledu regulační autority

play-button.png

Zkušenosti z cenových (u) jednání sdílení rizik mezi plátci a držiteli 

play-button.png

Pilotní data z outcome-based modelů u vybraných onkologických léčiv

play-button.png

Právní aspekty off-label indikací u léčivých přípravků dlouhodobě zavedených v klinické praxi

play-button.png

Vstup biosimilars do klinické praxe - stávající realita a blízká očekávání směrem k ekonomickým dopadům

play-button.png

Regulace vstupu, cen a úhrad biosimilárních léčiv

play-button.png

Rozumí pacienti pojmu biosimilars aneb výzvy pro vzdělávání našich pacientů 

Koference PhA 2018

3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení 2018

play-button.png

Úvodní slovo

play-button.png

Zdrojová dokumentace: od teorie k praxi v klinickém hodnocení 

play-button.png

Práce s eCRF: tipy a triky

play-button.png

Role koordinátora v hodnocení bezpečnosti, práce s CTCAE guidelines

play-button.png

Správná klinická praxe - dodatek R2

play-button.png

Audit v klinickém hodnocení: co je dobré vědět příště

play-button.png

Inspekce v klinickém hodnocení a tvorba CAPA reportů 

play-button.png

Činnost pracovní skupiny studijních koordinátorů/sester (ASKOS)

play-button.png

Proč jsou klinické studie pro zdravotnické zařízení důležité? Význam koordinátora pro zkoušejícího

play-button.png

Inspirace ze zahraničí - kompetence a vzdělávání (nejen) sester v klinickém hodnocení léčiv

play-button.png

Koordinátor: Sestra vs neSestra

play-button.png

Případ z praxe: MOÚ Brno

play-button.png

Případ z praxe: Fakultní nemocnice Ostrava 

play-button.png

Případ z praxe: Všeobecná fakultní nemocnice Praha

play-button.png

Případ z praxe: Fakultní nemocnice Hradec Králové

play-button.png

Případ z praxe: Lost to follow up

3. Ceostátní setkání stud. sester a koordinátorů KH 2018

III. Národní den klinických hodnocení 2018

Medicínské výzkumné infrastruktury v ČR a jejich význam pro klinický výzkum nejen v pediatrii

Legislativní rámec klinických hodnocení v dětském věku

Etické aspekty biomedicínského výzkumu u dětí

Klinická studie v pediatrii pohledem smluvních zadavatelů

Podpora pediatrických studií konsorciem ECRIN-ERIC

Význam klinického výzkumu v pediatrii a projekt PedCRIN

TEDDY-European Network of Excellence for Paediatric Clinical Research

iCAN - iniciativa i pro české dětské pacienty v klinických studiích? 

Pediatric Clinical Trials and Pediatric Patent Protection for Innovation

Vývoj funkčních personalizovaných potravin pro děti s diabetem 1. typu

Klinická farmakologie v pediatrii

Výzkum a vývoj somatobuněčných terapií v akademických podmínkách

III Národní den KH 2018

Outcome-Based modely pro úhradu inovativních léčiv v onkologii

play-button.png

Některá úskalí přístupu nových léků na trh 

play-button.png

Možné typy Managed Entry Schemes a jejich specifika

play-button.png

Současný pohled na systémy sdílení rizik mezi plátci a výrobci v onkologii

play-button.png

Dopady stávajících úhradových mechanismů v praxi poskytovatelů zdravotní péče

play-button.png

Outcome-Based modely pohledem klinického lékaře

play-button.png

Pilotní projekt Outcome-Based modelu z dat MOÚ

play-button.png

Outcome-Based modely pohledem pacientských organizací

Outcome-Based modely pro úhradu inovativních léčiv v onkologii

Konference PharmAround 2017

play-button.png

Vzácná onemocnění a jejich léčba - limity a výzvy dnešních dnů

play-button.png

Klinické studie u vzácných onemocnění 

play-button.png

Vzácná onemocnění pohledem pacientů

play-button.png

Legislativní rámec pro léčbu vzácných onemocnění, problematika nároku na léčbu nemocných 

play-button.png

Dostupnost léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v pediatrické onkologii

play-button.png

Development, Registration and Market Access of Orphan Drugs in EU Countries

play-button.png

Úhradové mechanismy a dostupnost léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v ČR

play-button.png

Value Based Medicine - výzvy i pro akademický sektor 

play-button.png

Vývoj a dostupnost biosimilars, jejich specifika a úhrady v ČR

play-button.png

Aktivity Lékového průvodce, stávající a připravované projekty

play-button.png

GDPR a jeho dopady zdravotnické praxe

play-button.png

GDPR a klinický 

play-button.png

Úskalí implementace GCPR pohledem infrastruktury pro výzkum v oblasti datových úložišť

play-button.png

Co řeší ve vztahu k GDPR průmysl

play-button.png

Spolupráce akademického sektoru a regulátorů v klinickém výzkumu příkladem aktivity EMA na evropské úrovni

play-button.png

Akademické klinické studie v ČR - CZECRIN survey

play-button.png

Role pacientů a pacientských organiazcí (nejen) v klinickém výzkumu

play-button.png

Inovativní přístupy v designování klinických studií

Konfernce PhA 2017

2. Celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení - BRNO 2017

play-button.png

Studijní sestra jako klíčový člen týmu

play-button.png

Kdo je studijní sestra, koordinátor v ČR

play-button.png

Zahraniční inspirace

play-button.png

Certifikovaný kurz NCO NZO Koordinátor klinického hodnocení léčiv_pohled garanta