top of page

VIII. Konference PharmAround 2022

Personalizovaná farmakoterapie v onkologii a postavení výstupů NGS testování v klinické praxi

Molekulární tumor board v solidní onkologii - jaká je realita v roce 2022

Molekulární tumor board v solidní onkologii - onkologická klinika FN Motol

Molekulární tumor board - FN Brno

Molekulární tumor board - FN Hradec Králové

GENESIS - národní platforma výstupů a výsledků doporučení molekulárních tumor boardů, idea klinické studie EVOLUTION

Datová E-platforma GENESIS pro plánované výzkumné výstupy a klinickou praxi

Outcome-based modely úhrad inovativních léčiv

Využití výstupů platformy GENESIS pro Outcome-based modely úhrad inovativních léčiv

VIII. Konference PhA 2022

V. Národní den klinických hodnocení (Senát 2022)

Adam Svobodník: CZECRIN, klinické studie a sekundární využití klinických dat

Josef Pavlovic: Aktivity a plány MZČR v oblasti využití klinických dat

Michal Růžička: Evropská iniciativa EOSC (European Open Science Cloud) v ČR a příležitosti pro výzkumná data

Tomáš Büchler: Vědecké využití dat z nemocničních informačních systémů z pohledu klinika

Radek Halouzka: Sekundární zpracování z pohledu poskytovatele zdravotních služeb

Zuzana Ondrůjová: Sekundární zpracování osobních údajů o zdravotním stavu pacientů v klinickém hodnocení aneb Ztraceno v legislativě

Tereza Poláčková: Informovaný souhlas pacienta s účastní v medicínském výzkumu a překážky spojené s jeho získáváním

Matěj Adam: Trendy ve sběru a využití zdravotních dat 

Petr Raška: Data ve zdravotnictví

Martin Šrámek: Registr RESQ a kvalita péče o pacienty s CMP

V. národíden KH (Senát 2022)

CZECRIN Výroční vědecká konference 2021

play-button.png

Koncept "CZECRIN disease-oriented networks" na národní úrovni 

play-button.png

Představení národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě CARDIO

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě ONCO - průřezové aktivity

play-button.png

Představení národní výzkumné sítě HEMATO-ONCO

play-button.png

Regulační a strategická podpora CZECRIN v klinickém výzkumu

play-button.png

Farmakoekonomika jako součást klinického výzkumu

play-button.png

Řízení rizik v klinických hodnoceních z pohledu kvality manažera 

play-button.png

Registry KH a transparentnost dat z klinických studií 

play-button.png

5 základních rad při přípravě KH - na co si dát při realizaci KH pozor

play-button.png

CZECRIN Open Access principy a dostupnost služeb

play-button.png

Proces žádosti o spolupráci s VVI CZECRIN a přehled využití služeb VVI CZECRIN

play-button.png

Proces žádosti o spolupráci s ECRIN-ERIC

play-button.png

RIS databáze - regulační informace na jednom místě

play-button.png

Klinický data management a jeho důležitost v klinických studiích 

play-button.png

Vývoj a výzkum ATMP na bázi MSC

play-button.png

CoVaST: Covid-19 Vaccines Safety Tracking

play-button.png

Akademická klinická hodnocení organizovaná Thomayerovou nemocnicí: NORMOSANG, IMUNOR

play-button.png

REMED

play-button.png

IVER-FNUSA

play-button.png

COVIGI

play-button.png

Psychedeliky asistovaná terapie v léčbě rezistentní deprese a deprese v rámci existenciální krize u onkologicky nemocných pacientů - klinická hodnocení PSIKET001 a PSIKET002

play-button.png

Vývoj a výzkum ATMP pro klinická hodnocení 

play-button.png

TDM u sunitinibu + Design protokolu KH

play-button.png

Vývoj LC-MS metody pro kvantifikaci TKI

play-button.png

Design a metodologie N-of-1 trials

play-button.png

Investigatorem iniciované klinické studie (IICT): srovnání České republiky a Portugalska z hlediska politiky financování a vědeckých výsledků

CZECRN Konerence 2021

VII. Konference PharmAround 2019

play-button.png

Personalizovaná farmakoterapie v onkologii - realita nebo stálá výzva?

play-button.png

Personalizovaný design klinických studií příkladem akademické klinické studie PROTARGET

play-button.png

Prediktivní testování solidních tumorů

play-button.png

Vzácná onemocnění v onkologii a jejich personalizovaná farmakoterapie

Dětské tumory a precizní onkologie

play-button.png

Regulační aspekty vývoje ATMP

play-button.png

Technologické aspekty vývoje genových terapií

play-button.png

Technologické aspekty vývoje somatobuněčné terapie v dětské onkologii

Léčivé přípravky pro moderní terapie v klinické praxi

play-button.png

Cystická fibróza a kauzální terapie

CARs v hematoonkologii

play-button.png

Genová terapie SMA a DMD

play-button.png

Off label použití léčivých přípravků

play-button.png

Off-label použití léčiv v době precizní medicíny v onkologii

Off-label preskripce z hlediska věku u dětí

Antikoagulační léčba v souladu s SPC pohledem klinického farmakologa

VII Konfeence PhA 2019

IV. Národní den klinických hodnocení 2019

Akademické klinické studie v České republice

Akademický výzkum v oblasti Outcome-based modelů

Clinical large research of infrastructures of the Czech Republic in the context of European Research Area

Connected Hospital Platforms, enabling secondary use e-HR

Czech Clinical Research Infrastructure Network 

EHR for clinical research in oncology center view

EOSC-Life-Open Science Cloud and infrastructure for data in clinical research 

Klinické studie jako zdroj dat pro EBM

Legal aspects of data-sharing

Managed entry agreements and innovative payment models across Europe

Pohled inovativního průmyslu na outcome-based principy úhrad LP

Sharing or research data in academic enviroment - transnational experience from BBMRI

Současnost a budoucnost klinického výzkumu a klinických studií 

Společné klinické hodnocení zdravotnických technologií v Evropě

Studie fáze III pro farmakoekonomické hodnocení 

IV Národní den KH 2019

4. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení 2019

play-button.png

Úvodní prezentace

play-button.png

Data z druhé strany - kdo se skrývá za queries

play-button.png

Jsou klinické studie srozumitelné pro pacienty - Pohled pacientské organizace

play-button.png

Moje zkušenost ze studií - pohled rodinného příslušníka

play-button.png

Není koordinátor jako koordinátor - test týmových rolí (část 1)

play-button.png

Není koordinátor jako koordinátor - test týmových rolí (část 2)

Quo vadis - kam kráčí klinické studie

play-button.png

Specifika provádění klinické studie v soukromém zařízení

Time management studijní koordinátorky

play-button.png

Úskalí elektronických diářů a dotazníků ve studiích z praxe

play-button.png

Vyrob si svého koordinátora

play-button.png

Máme ještě čas na pacienta?

play-button.png

Monitor snů

play-button.png

Moje zkušenost se studií - pohled pacientky

4. Ceostátní setkání stud. sester a koor. KH2019

Konference PharmAround 2018

play-button.png

Projekt LF MU a PharmAround - "Outcome-Based Models", současný stav plánované aktivity

play-button.png

Cenové a úhradové mechanismy a "outcome-based" modely z pohledu regulační autority

play-button.png

Zkušenosti z cenových (u) jednání sdílení rizik mezi plátci a držiteli 

play-button.png

Pilotní data z outcome-based modelů u vybraných onkologických léčiv

play-button.png

Právní aspekty off-label indikací u léčivých přípravků dlouhodobě zavedených v klinické praxi

play-button.png

Vstup biosimilars do klinické praxe - stávající realita a blízká očekávání směrem k ekonomickým dopadům

play-button.png

Regulace vstupu, cen a úhrad biosimilárních léčiv

play-button.png

Rozumí pacienti pojmu biosimilars aneb výzvy pro vzdělávání našich pacientů 

Koference PhA 2018

3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení 2018

play-button.png

Úvodní slovo

play-button.png

Zdrojová dokumentace: od teorie k praxi v klinickém hodnocení 

play-button.png

Práce s eCRF: tipy a triky

play-button.png

Role koordinátora v hodnocení bezpečnosti, práce s CTCAE guidelines

play-button.png

Správná klinická praxe - dodatek R2

play-button.png

Audit v klinickém hodnocení: co je dobré vědět příště

play-button.png

Inspekce v klinickém hodnocení a tvorba CAPA reportů 

play-button.png

Činnost pracovní skupiny studijních koordinátorů/sester (ASKOS)

play-button.png

Proč jsou klinické studie pro zdravotnické zařízení důležité? Význam koordinátora pro zkoušejícího

play-button.png

Inspirace ze zahraničí - kompetence a vzdělávání (nejen) sester v klinickém hodnocení léčiv

play-button.png

Koordinátor: Sestra vs neSestra

play-button.png

Případ z praxe: MOÚ Brno

play-button.png

Případ z praxe: Fakultní nemocnice Ostrava 

play-button.png

Případ z praxe: Všeobecná fakultní nemocnice Praha

play-button.png

Případ z praxe: Fakultní nemocnice Hradec Králové

play-button.png

Případ z praxe: Lost to follow up

3. Ceostátní setkání stud. sester a koordinátorů KH 2018

III. Národní den klinických hodnocení 2018

Medicínské výzkumné infrastruktury v ČR a jejich význam pro klinický výzkum nejen v pediatrii

Legislativní rámec klinických hodnocení v dětském věku

Etické aspekty biomedicínského výzkumu u dětí

Klinická studie v pediatrii pohledem smluvních zadavatelů

Podpora pediatrických studií konsorciem ECRIN-ERIC

Význam klinického výzkumu v pediatrii a projekt PedCRIN

TEDDY-European Network of Excellence for Paediatric Clinical Research

iCAN - iniciativa i pro české dětské pacienty v klinických studiích? 

Pediatric Clinical Trials and Pediatric Patent Protection for Innovation

Vývoj funkčních personalizovaných potravin pro děti s diabetem 1. typu

Klinická farmakologie v pediatrii

Výzkum a vývoj somatobuněčných terapií v akademických podmínkách

III Národní den KH 2018

Outcome-Based modely pro úhradu inovativních léčiv v onkologii

play-button.png

Některá úskalí přístupu nových léků na trh 

play-button.png

Možné typy Managed Entry Schemes a jejich specifika

play-button.png

Současný pohled na systémy sdílení rizik mezi plátci a výrobci v onkologii

play-button.png

Dopady stávajících úhradových mechanismů v praxi poskytovatelů zdravotní péče

play-button.png

Outcome-Based modely pohledem klinického lékaře

play-button.png

Pilotní projekt Outcome-Based modelu z dat MOÚ

play-button.png

Outcome-Based modely pohledem pacientských organizací

Outcome-Based modely pro úhradu inovativních léčiv v onkologii

Konference PharmAround 2017

play-button.png

Vzácná onemocnění a jejich léčba - limity a výzvy dnešních dnů

play-button.png

Klinické studie u vzácných onemocnění 

play-button.png

Vzácná onemocnění pohledem pacientů

play-button.png

Legislativní rámec pro léčbu vzácných onemocnění, problematika nároku na léčbu nemocných 

play-button.png

Dostupnost léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v pediatrické onkologii

play-button.png

Development, Registration and Market Access of Orphan Drugs in EU Countries

play-button.png

Úhradové mechanismy a dostupnost léčivých přípravků pro vzácná onemocnění v ČR

play-button.png

Value Based Medicine - výzvy i pro akademický sektor 

play-button.png

Vývoj a dostupnost biosimilars, jejich specifika a úhrady v ČR

play-button.png

Aktivity Lékového průvodce, stávající a připravované projekty

play-button.png

GDPR a jeho dopady zdravotnické praxe

play-button.png

GDPR a klinický 

play-button.png

Úskalí implementace GCPR pohledem infrastruktury pro výzkum v oblasti datových úložišť

play-button.png

Co řeší ve vztahu k GDPR průmysl

play-button.png

Spolupráce akademického sektoru a regulátorů v klinickém výzkumu příkladem aktivity EMA na evropské úrovni

play-button.png

Akademické klinické studie v ČR - CZECRIN survey

play-button.png

Role pacientů a pacientských organiazcí (nejen) v klinickém výzkumu

play-button.png

Inovativní přístupy v designování klinických studií

Konfernce PhA 2017

2. Celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení - BRNO 2017

play-button.png

Studijní sestra jako klíčový člen týmu

play-button.png

Kdo je studijní sestra, koordinátor v ČR

play-button.png

Zahraniční inspirace

play-button.png

Certifikovaný kurz NCO NZO Koordinátor klinického hodnocení léčiv_pohled garanta

play-button.png

Role studijní sestsry v managementu nežádoucích příhod

play-button.png

Jak zlepšit spolupráci a zvýšit prestiž provádění klinických hodnocení

play-button.png

Certifikovaný kurz NCO NZO_pohled účastníka

play-button.png

Koordinátor v akademickém klinickém hodnocení 

play-button.png

Řízení kvality klinických hodnocení ve zdravotnickém zařízení 

play-button.png

Úloha sestry koordinátorky v procesu informovaného souhlasu

play-button.png

Srovnání modelů provádění klinických studií v ČR_N

2. Celostátní setkání stud. sester a kordinátorů KH 2017

Value based medicine v inovativní onkologické léčbě

ESMO-MCBS v českých podmínkách

Právní regulace podávání LP

CRA Global trends in managed entry agreement April 2017 STC

Value based medicine v inovativní onkolgické léčbě

Životní cyklus léčiv

0. The Educational and Knowledge Sharing Platform 2016

1. Životní cyklus léčiva - oblasti přednášek 

2. Životní cyklus léčivého přípravku

3. Preklinická fáze vývoje léčiv

4. Klinické hodnocení léčivých přípravků

5. Hlášení nežádoucích účinků

6. Registrace lečivých přípravků

7. Originální léčiva, generika, biosimilars

7a. Original drugs, generic drugs, biosimilars, drugs for modern therapy, orphans

8. Pohled komerční - farmaceutický průmysl

9. Reklama na LP - základní otázky

10. Regulace cen a úhrad léčiv

11. Farmakoekonomika v procesu stanovování cen a úhrad léčivých přípravků 

12. Farmakovigilance

13. Praxe v ZZ

Životí cykus léčiv

Konference PharmAround 2015

1_EUnetHTA and relative effectiveness assessments

3_Hodnocení relativní efektivity pro účely úhradové regulace

4_HTA pohledem plátce

5_HTA v České republice a Evropské Unii