top of page

Workshop PharmAround přiblížil problematiku hodnocení klinického benefitu inovativní farmakoterapie

27. 4. 2017Brno – Téměř stovka odborníků zavítala ve středu 26. dubna na pátý workshopnadačního fondu PharmAround a Masarykova onkologického ústavu. Vyměnili si svénázory na velmi aktuální témata, která se týkají nákladné inovativní farmakoterapiev onkologii. Vůbec poprvé se akce zúčastnili také odborníci ze zahraničí. Workshop sekonal na brněnském výstavišti v rámci 41. ročníku Brněnských onkologických dní. „Součástí přednášek byla hodně diskutovaná témata, která se týkají vstupu inovativních léčiv do onkologické praxe. Přednášející na jedné straně poukázali na významný klinický přínos těchto léčiv pro onkologické pacienty, na druhé straně ale rovněž i na jejich vysoké a stále rostoucí náklady. Je nezbytné, aby všichni, kterých se tato problematika týká, to znamená regulátoři, plátci, lékaři a další odborníci, našli shodu v otázce, jak klinický benefit hodnotit a jak nastavit ekonomickou udržitelnost zdravotních nákladů,“ zhodnotila členka programového výboru Brněnských onkologických dnů a vedoucí oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu doc. MUDr. Regina Demlová, PhD. Workshop byl rozdělený do dvou bloků. První byl věnovaný národním aspektům a pohledům na možnosti hodnocení klinického benefitu. Ve svých sděleních se doc. J. Fínek, doc. T. Büchler a Mgr. R. Halouzka věnovali jak klinické realitě a možnostem hodnocení klinického benefitu, tak právním souvislostem a odpovědnosti při léčbě. V následné diskuzi předsedající bloku doc. J.Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti, upozornila na zásadní nedořešený vztah mezi povinností léčit pacienty podle současných poznatků a limitací nákladů na léčbu ze strany plátců. Dlouhodobé neřešení tohoto stavu přináší zásadní problémy nejen lékařům v ambulancích ale i v celkové péči o pacienty. Druhá část byla zaměřená na prezentaci mezinárodních zkušeností při vstupu na trh nákladné onkologické léčby. Ty se v zemích Evropské unie významně odlišují od principů využívaných v Česku. Tim Wildson se ve své přednášce věnoval různým možnostem řešení vstupu na trh velmi nákladné léčby. Přednáška Cathrin Schaefer jeho zkušenosti dále rozvinula o možnosti a zkušenosti s jejich uplatňováním z pohledu inovativní farmaceutické firmy. V diskuzi prof. Jan Žaloudík upozornil na prudký nárůst cen onkologické léčby v posledních letech a konstatoval, že spolupráce v této oblasti je nutná a musí zahrnovat i větší vstřícnost farmaceutického průmyslu v oblasti cenotvorby nových léčiv, která by reflektovala ekonomickou realitu.

„Workshop PharmAround budeme pořádat i v následujících letech. Budeme se i nadálevěnovat aktuálním tématům z celé oblasti životního cyklu léčiv. Ať už to jsou inovacev klinických studiích nebo problematika farmakoekonomických hodnocení. Plánujemeaktivněji zapojovat také pacientské organizace,“ doplnila Demlová.

Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015. Svou činností navazuje na úspěšný projekt lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem je pomocí edukačních aktivit zvýšit povědomí o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům nákladné farmakoterapie včetně problematiky dopadu do klinické praxe (www.pharmaround.cz). Nadační fond pořádá odborné kurzy, workshopy a konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky a studenty. KontaktIng. Andrea Křístková, koordinátorka nadačního fondu PharmAround, tel: +420 608 407 900 Mgr. Petra Srstková, marketing&media specialist, tel: +420 730 177 010


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page