top of page

Workshop „Dostupnost inovativních léčiv pro onkologické pacienty (i) v režimu off-label“

Inovativní léčiva v onkologii, podpora akademických klinických studií a off-label indikace pohledem klinického onkologa – to byla mimo jiné témata letošního workshopu, který již posedmé v řadě uspořádal Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s nadačním fondem PharmAround v rámci 43. ročníku Brněnských onkologických dnů a 33. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se konají tradičně v kongresovém pavilonu brněnského výstaviště. Program letošního ročníku otevřelo téma akademických klinických studií v oblasti onkologie. Problematiku podpory a realizace studií v České republice přiblížila vedoucí oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu doc. MUDr. Regina Demlová, PhD. Možnosti využití inovativních designů klinických studií v onkologii představil Mgr. Adam Svobodník, PhD. ze společnosti Aixial. Mgr. Renata Hejnová, koordinátorka klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu, přinesla díky svým zkušenostem z praxe koordinátora zajímavý pohled na management akademické klinické studie. Druhý blok workshopu byl zaměřen na téma onkologických léčiv v režimu off-label. Mgr. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, prezentovala principy vstupu inovativních léčiv do klinické praxe, a to z pohledu státní autority a regulátora. Historický kontext uvádění léčiv do klinické léčby onkologických pacientů přednesla doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, přednostka onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Náměstek ministra zdravotnictví, Mgr. Filip Vrubel doplnil legislativní rámec vstupu nových léčiv do oblasti onkologie, konkrétně problematiku často zmiňovaného paragrafu 16 a přislíbil snahu legislativy navrátit tomuto bodu jeho původní účel. Na závěr promluvil prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc, ředitel Masarykova onkologického ústavu, čímž uzavřel diskuzi odborníků a pracovníků v onkologii i dalších oblastech, a završil tak příjemné setkání plné cenných informací. Kontakt Mgr. Šárka Podolská, koordinátorka nadačního fondu PharmAround, tel: +420 739 663 639 Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015 a svou činností navazuje na úspěšný projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je pomocí vzdělávacích aktivit zvýšit povědomí o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům. Nadační fond podporuje nezávislý přístup k informacím a pořádá odborné kurzy, workshopy a konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky, studenty a širokou veřejnost.


29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page