Workshop „Dostupnost inovativních léčiv pro onkologické pacienty (i) v režimu off-label“

Inovativní léčiva v onkologii, podpora akademických klinických studií a off-label indikace pohledem klinického onkologa – to byla mimo jiné témata letošního workshopu, který již posedmé v řadě uspořádal Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s nadačním fondem PharmAround v rámci 43. ročníku Brněnských onkologických dnů a 33. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se konají tradičně v kongresovém pavilonu brněnského výstaviště. Program letošního ročníku otevřelo téma akademických klinických studií v oblasti onkologie. Problematiku podpory a realizace studií v České republice přiblížila vedoucí oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu doc. MUDr. Regina Demlová, PhD. Možnosti využití inovativních designů klinických studií v onkologii představil Mgr. Adam Svobodník, PhD. ze společnosti Aixial. Mgr. Renata Hejnová, koordinátorka klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu, přinesla díky svým zkušenostem z praxe koordinátora zajímavý pohled na management akademické klinické studie. Druhý blok workshopu byl zaměřen na téma onkologických léčiv v režimu off-label. Mgr. Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, prezentovala principy vstupu inovativních léčiv do klinické praxe, a to z pohledu státní autority a regulátora. Historický kontext uvádění léčiv do klinické léčby onkologických pacientů přednesla doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, přednostka onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Náměstek ministra zdravotnictví, Mgr. Filip Vrubel doplnil legislativní rámec vstupu nových léčiv do oblasti onkologie, konkrétně problematiku často zmiňovaného paragrafu 16 a přislíbil snahu legislativy navrátit tomuto bodu jeho původní účel. Na závěr promluvil prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc, ředitel Masarykova onkologického ústavu, čímž uzavřel diskuzi odborníků a pracovníků v onkologii i dalších oblastech, a završil tak příjemné setkání plné cenných informací. Kontakt Mgr. Šárka Podolská, koordinátorka nadačního fondu PharmAround, tel: +420 739 663 639 Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015 a svou činností navazuje na úspěšný projekt Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je pomocí vzdělávacích aktivit zvýšit povědomí o problematice životního cyklu léčiv zejména ve vztahu ke klinickým studiím, farmakovigilanci nebo farmakoekonomickým aspektům. Nadační fond podporuje nezávislý přístup k informacím a pořádá odborné kurzy, workshopy a konference pro lékaře, pedagogy, výzkumné pracovníky, studenty a širokou veřejnost.

5 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Ze studentského projektu vznikla nadějná společnost

Další úspěšný projekt při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR je na světě. Z původně studentského projektu vznikla při tomto ústavu nová společnost DIANA Biotechnologies, která bude nadále rozví

Vědce zajímá, jak se dožít 120 let

Konsorcium ENOCH, jehož členy je pětice moravských biomedicínských institucí, má během šesti let přinášet poznatky pro boj s chorobami, jež bývají spjaty se stárnoucí populací. „Výzkum se zaměří na ne