top of page

Osud mi nadělil, ale pořád se učím, říká nestor české farmakologie

Kritický a živě diskutující. Špičkový vědec vybavený dynamickým motorem, který by dokázal popohánět několik dokonale naplněných životů. S nestorem české farmacie a farmakologie profesorem Jaroslavem Květinou jsme si povídali bezprostředně poté, co obdržel nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, Cenu J. E. Purkyně.

Ve svých 87 letech je členem úspěšného vědeckého týmu, v němž má na starosti „invenční úkoly“. Letos tento tým publikoval v prestižním impaktovaném časopise Current Pharmaceutical Design práci o sledování absorpce kyseliny 5-aminosalicylové pomocí bezdrátové kapsulární endoskopie, kde je profesor Květina uveden jako první autor. Opět je tak tam, kde celý život, v roli vizionáře, jehož nápady se potvrzují praxí. Jako, když založil farmaceutickou fakultu i obor klinické farmacie, nebo ústav akademie věd. Každý jeden z těchto počinů by mu zajistil nehynoucí slávu. On si ale ze všeho nejvíce cení své vědecké práce.

Celý rozhovor naleznete zde.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page