Inovativní léky v ČR pomáhají stále více lidem

V letech 2010 až 2015 vzrostl počet pacientů léčených inovativními léky skoro o 50 procent. Průměrné náklady na jednoho „centrového“ pacienta přitom zůstávají i přes vstup nových nákladných léčiv stabilní. Ve zpřístupnění nových léků pacientům však bohužel patří Česká republika k těm nejpomalejším v Evropě.


„Podle zahraničních analýz mají na prodloužení očekávané délky života třetinový podíl nová léčiva. Podíl pacientů léčených inovati