Koordinátor klinického hodnocení léčiv

9.11.2017 - 11.11.2017

Ve dnech 9. – 11. 11. 2017 proběhne v Brně certifikovaný kurz KOORDINÁTOR KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV, který získal akreditaci Ministerstva zdravotnictví. Akci organizuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuty a farmaceutické asistenty, radiologické asistenty, fyzioterapeuty a asistenty ochrany veřejného zdraví s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Registrace přes webové stránky NCO NZO je zde.  

Název kurzu: Koordinátor klinického hodnocení léčiv – číslo kurzu 415/840
Počet míst: 25 účastníků
Kredity pro nelékařské obory: 24
Předběžná cena (bez DPH): 4000 Kč

Odborný garant: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., vedoucí Oddělení klinického hodnocení v Masarykově onkologickém ústavu

Vedoucí kurzu: Hilda Vorlíčková, MBA

Náplň kurzu: Absolvent certifikovaného kurzu získá komplexní vědomosti a dovednosti, potřebné ke kvalitnímu výkonu práce koordinátora klinického hodnocení léčiv. Doplní si zejména teoretické znalosti z oblasti vývoje léčiv, které jsou pro pochopení významu klinických hodnocení klíčové.

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte organizátorku: Ing. Alena Obstová   e-mail: obstova@nconzo.cz, tel.: 543559517

Kurz je určen pro všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuty a farmaceutické asistenty, radiologické asistenty, fyzioterapeuty a asistenty ochrany veřejného zdraví s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno