Životní cyklus léčiv - blok 3

25.2. 2014

Třetí blok přednášek z oblasti životního cyklu léčiv věnovaný výrobě léčivých přípravků a oblasti reklamy na léčivé přípravky se uskuteční 25. 2. 2014 na Farmakologickém ústavu LF MU od 14 hod.

Přednáška zaměřená na výrobu léčiv poskytne stručný přehled lékových forem a vliv použité technologie a pomocných látek na účinnost stejné aktivní látky. Rozdíl mezi generikem a originálním přípravkem, nebezpečí falzifikátů. Dále se bude věnovat požadavkům na výrobní technologii, prostory, personál, suroviny, výrobní postupy, skladování, distribuci, kontrolu a jištění jakosti při výrobě léčiv.

V oblasti reklamy se přednášející zaměří na informace nejen o dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a šetření podnětů na možné porušení zákona, ale i na oblast povolených reklamních materiálů a vzorků léčivých přípravků. Věnovat se bude rovněž obsahu webových stránek či reklamě v tisku, včetně reklamy na klinické studie. Na závěr zmíní i povolené dary v souvislosti s reklamou, na setkání odborníků, vědeckých kongresech a jiných obdobných akcích.

Přednášející

PharmDr. Aleš Berk
poradce v oblasti SVP; člen Vědecké rady FaF UK Hradec Králové

MUDr. Jiří Deml
Farmakologický ústav LF MU

Poplatek

Přednáška je díky podpoře z EU fondů bezplatná.

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte Dr. Říhovou brihova@med.muni.cz, mobil: 725 828 387.

Přednáška je určena především pro pregraduální studenty vyšších ročníků, kteří budou registrování přednostně.

Farmakologický ústav LF MU, Pavilon A 19, 3.NP, Kampus LF MU, Kamenice 5, Brno