Životní cyklus léčiv - blok 1

23.10.2013

Přednáškové odpoledne modul 1/ Životní cyklus léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá, a modul 2/ Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv.

Životní cyklus léčiva zahrnuje několik fází. Před použitím v běžné praxi musí každý nově objevený lék projít náročným výzkumem a především klinickými zkouškami. Ale ani po registraci léku Státním úřadem pro kontrolu léčiv a jeho uvedením na trh vše nekončí. Je nutné stanovit cenu léčivého přípravku na trhu a případnou výši úhrady ze zdravotního pojištění. V praxi se poté sleduje se výskyt nežádoucích účinků a mnoho dalších vlastností léčiva. První z plánovaných 4 bloků přednášek bude věnován preklinickému testování, díky němuž získáme klíčové informace o léčivé látce ještě před jejím prvním podáním člověku, a následně jednotlivým fázím klinického hodnocení léčiv.

Přednášející

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
MOÚ, FÚ LF MU

MUDr. Alena Máchalová, Ph.D.
FÚ LF MU

Poplatek

Přednáška je díky podpoře z EU fondů bezplatná. Počet míst je omezen.

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte Dr. Říhovou brihova@med.muni.cz, mobil: 725 828 387.

Přednáška je určena především pro pregraduální studenty vyšších ročníků, kteří budou registrování přednostně.

Farmakologický ústav LF MU, Pavilon A 19, 3.NP, Kampus LF MU, Kamenice 5, Brno