Výběrové řízení - účast na kurzu „Introductory ATMP Development Regulatory Course“

14.9. 2015

Nadační fond PharmAround podpoří studenta nebo pracovníka české akademické sféry formou úhrady účastnického poplatku kurzu „Introductory ATMP Development Regulatory Course“ pořádaného agenturou EATRIS ve spolupráci s italským Národním Zdravotním Institutem (ISS, Istituto Superiore di Sanità).

Evropská agentura pro translační výzkum EATRIS ve spolupráci s italským Národním Zdravotním Institutem (ISS, Istituto Superiore di Sanità) pořádá v Římě v termínu 14. - 15. 9. 2015 kurz „Introductory ATMP Development Regulatory Course“, který je zaměřen na pracovníky v oblastech genových a buněčných terapií a tkáňového inženýrství, kterým poskytne úvod do regulační problematiky vývoje ATMP.

Nadační fond PharmAround podpoří jednoho zájemce o účast na kurzu formou úhrady účastnického poplatku. Podpora je určená pro české akademické pracovníky a studenty a podpořený zájemce bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Podmínky výběrového řízení:

  • Výběrového řízení že se mohou účastnit všichni studenti a pracovníci akademické sféry zaměstnaní v České Republice.
  • Podmínkou je dokladovaná aktivita v oboru nebo oblasti týkající se ATMP.
  • Účast ve výběrovém řízení je podmíněna zasláním přihlášky a doprovodných dokumentů (profesní životopis a motivační dopis, případně dalších podkladů dokladujících aktivitu v příslušné oblasti).
  • Přihlášky s doprovodnými dokumenty zasílejte na adresu hejnova@pharmaround.cz do 30. 6. 2015.

  • Neúplné přihlášky, přihlášky nesplňující podmínky výběrového řízení a přihlášky zaslané po 30. 6. 2015 nemohou být akceptovány.

Poplatek
Nadační fond PharmAround podpoří jednoho zájemce o účast na kurzu formou úhrady účastnického poplatku. Podpora je určená pro české akademické pracovníky a studenty a podpořený zájemce bude vybrán na základě výběrového řízení.

Kontakt

Otázky týkající se výběrového řízení vítáme na adrese hejnova@pharmaround.cz.

viz podmínky výběrového řízení

IT

Řím