Reklama na léčivé přípravky

6.6.2012

Reklama na léčivé přípravky, legislativní normy propagace léčiv. Etika a právo.

Dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, šetření podnětů na možné porušení zákona. Reklamní materiály, vzorky léčivých přípravků, webové stránky, reklama v tisku; reklama na klinické studie. Dary v souvislosti s reklamou, setkání odborníků, vědecké kongresy a jiné obdobné akce. Marketing z pohledu farmaceutického průmyslu.

Přednášející

Mgr. Michal Burger
LF MU

Mgr. Jaroslava Doležalová
SÚKL

Poplatek
Přednáška je bezplatná.

Přednáška je určena pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a další odborníky

LF MU, Univerzitní kampus, Brno Bohunice, pavilon A 17