Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv

15.2. 2012

Přednáška určená pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a další odborníky.

Přednášející

Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
PřF MU, Ústav chemie

MUDr. Petra Jandová
SÚKL

MUDr. Regina Demlová Ph.D.
MOÚ, FÚ LF MU

Poplatek
Přednáška je bezplatná.

Kontakt

Bc. Eva Bláblová, eblablo@med.muni.cz, GSM: 725 828 348

Přednáška je určena pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a další odborníky

Zasedací místnost č. 432, Kampus LF MU, Pavilon A 17, 4. NP, Kamenice 5, Brno