GCP kurz: Kurz správné klinické praxe

19.5.2012

Program

13:00

Vznik, principy a vývoj GCP

13:20

Fáze vývoje léku, metodologie klinických hodnocení

14:00

Legislativa klinických hodnocení

14:40

Výběr centra

15:00

Role a povinnosti zkoušejícího (Informovaný souhlas)

15:20

Zdrojová data a zdrojové dokumenty, Role Koordinátora, AE, SAE a jejich hlášení - kazustiky

16:30

Nakládání s hodnoceným léčivem

16:50

Monitorace studie, audit a inspekce

17:20

Kazuistiky na téma „spolupráce centrum- monitor- zadavatel“

18:10

Závěr kurzu

Přednášející

MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D.
LF MU

MUDr. Josef Bíma
Parexel

MUDr. Radka Obermannová
LF MU, MOÚ

MVDr. Renata Horová
MOÚ

Mgr. Michaela Hanáková
MOÚ

Bc. Jana Haičmanová
MOÚ

Mgr. Roman Goněc
MOÚ

Poplatek
Kurz je bezplatný.

Školení je určeno pro zkoušející investigátory, studiové koordinátorky a studiové sestry

Zasedací místnost č.432, Kampus LF MU, Pavilon A17, 4.NP Kamenice 5, Brno