Budoucnost hodnocení zdravotnických technologií v ČR

21.3. 2013

Celodenní workshop o hodnocení zdravotnických technologií v ČR se zástupci MZ ČR, SÚKL, VZP

Workshop bude zaměřen na legislativní a politické kroky vedoucí k zavádění hodnocení zdravotnických technologií do reálné praxe a praktické nástroje podporující implementaci hodnocení zdravotnických technologií

Program najdete zde.

Přednášející

MUDr. Pavel Vepřek
Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. et JUDr. Petr Honěk
VZP, ředitel Odboru léčiv a zdravotnických prostředků

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), ředitel

Mgr. Jan Hambálek
SÚKL, Oddělení stanovení výše a podmínek úhrady

 MUDr. Aleš Kmínek, MBA
Česká farmako-ekonomická společnost

doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
Institut biostatistiky a analýz MU, ředitel

Mgr. Michal Burger
Institut biostatistiky a analýz MU

MUDr. Regina Demlová, PhD.
Farmakologický ústav LF MU, přednostka

Poplatek

Účast na workshopu je díky podpoře z EU fondů pro projekt PharmAround (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0034) pro odborníky a studenty bezplatná.

Kontakt

Workshop je určen pro lékaře a management zdravotnických zařízení, zaměstnance a postgraduální studenty MU zabývající se problematikou zdravotnictví, a zaměstnance SÚKL, MZ ČR, VZP.

Masarykova univerzita Brno, Komenského náměstí 2, zasedací sál 2. patro