3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení

Zveme Vás již na 3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení, které pořádá Masarykův onkologický ústav ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, FNUSA-ICRC a nadačním fondem PharmAround.

Setkání se uskuteční 12. června 2018 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Akce je určena pro studijní sestry a studijní koordinátory z různých typů zdravotnických zařízení v rámci celé ČR.

Tematické bloky letošního roku:

Data a jejich kontrola v klinickém hodnocení: zdrojová dokumentace, trendy v monitoringu, práce s eCRF, role koordinátora/sestry v hodnocení bezpečnosti dle CTCAE

Kvalita v klinickém hodnocení: Dodatek R2 Správné klinické praxe, Praktické zkušenosti s audity, Inspekce SÚKL ve zdravotnickém zařízení a tvorba CAPA reportů

Rozvoj profese studijní sestry – koordinátorky: činnost pracovní skupiny, vzdělávání, agenda jednotlivých profesí, přínos klinických studií pro zdravotnické zařízení z pohledu managementu

Kazuistiky

Program s jednotlivými bloky najdete zde.

Registrační poplatek                 do 12.5.2018         po 12.5.2018/na místě

                                                                 250 Kč                        400 Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály a občerstvení v průběhu akce.

Registrační poplatek zasílejte na číslo účtu: 4800000365/7940, variabilní symbol: 12062018. Při platbě z firemního účtu nutno do poznámky uvést jména registrovaných účastníků. Faktura bude vystavena a zaslána až po přijetí platby, v případě nutnosti pro forma faktury nás kontaktujte e-mailem. Registrace je garantována až po uhrazení registračního poplatku.

Registrace již byla z důvodu naplnění kapacity uzavřena, v případě dodatečné registrace nás, prosím,  kontaktujte na níže uvedených e-mailech.    

Kontakt

V případě dotazů týkajících se registrace kontaktujte: 
Ing. Andrea Křístková
e-mail: kristkova@pharmaround.cz tel.: +420 608 407 900

Pro více informací o samotné konferenci kontaktujte: 
Mgr. Michaela Hanáková
e-mail: michaela.hanakova@mou.cz tel.: +420 543 136 226

Facebook: skupina Koordinátoři klinických studií

Studijní sestry a studijní koordinátoři z různých typů zdravotnických zařízení v rámci celé ČR.

Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5, pavilon A11, místnost 114

Partner konference: