2. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení

Setkání se uskuteční 8. června 2017 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Tato akce je určena pro studijní sestry a studijní koordinátory z různých typů zdravotnických zařízení v rámci celé ČR a navazuje na historicky první setkání studijních koordinátorů a sester konané 20. dubna 2012 v Brně viz. https://www.pharmaround.cz/cz/klinicka-hodnoceni/

Cílem letošního setkání bude, s odstupem pěti let, shrnout aktuální stav profese studijní sestry/koordinátora v České republice z hlediska kvalifikace, kompetencí, dalšího vzdělávání a pozice v rámci týmu pro klinické hodnocení.

Podmínkou registrace je vyplnění krátkého dotazníkového průzkumu, s jehož obecnými závěry budou účastníci setkání seznámeni.

Program s jednotlivými bloky najdete zde

Poplatek
Účast bude ohodnocena kreditními body a díky podpoře nadačního fondu PharmAround je pro registrované účastníky zcela zdarma.

Kontakt

V případě dotazů týkajících se registrace kontaktujte: 
Ing. Andrea Křístková
e-mail: kristkova@pharmaround.cz tel.: +420 608 407 900
Pro více informací o samotné konferenci kontaktujte: 
Mgr. Michaela Hanáková
e-mail: michaela.hanakova@mou.cz tel.: +420 543 136 226

Facebook: skupina Koordinátoři klinických studií

Studijní sestry a studijní koordinátoři z různých typů zdravotnických zařízení v rámci celé ČR.

Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5, pavilon A11, místnost 334