Farmakovigilance a bezpečnost léčiv, problematika padělků