4. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení 2019