3. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení