Ze světa léčiv

Články kategorie Ze světa léčiv
28.8. 2017

Osud mi nadělil, ale pořád se učím, říká nestor české farmakologie

Kritický a živě diskutující. Špičkový vědec vybavený dynamickým motorem, který by dokázal popohánět několik dokonale naplněných životů. S nestorem české farmacie a farmakologie profesorem Jaroslavem Květinou jsme si povídali bezprostředně poté, co obdržel nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, Cenu J. E. Purkyně. Ve svých 87 letech je členem úspěšného vědeckého týmu, v němž má na starosti „invenční úkoly“. Letos tento...

18.8. 2017

Jak změnit postavení pacientů v českém systému? Lepší informovaností a větším zapojením

V Česku se velmi často mluví o právech pacientů. Méně už se ale mluví o tom, jak nejasně jsou někdy definována, a také o tom, že by pacienti měli mít vedle práv také odpovědnost a povinnosti. K těm je ovšem potřeba jedna důležitá věc: totiž informovanost, která je v České republice nevalná.   Pacienti by...

8.8. 2017

Stěhování nádorů

Američtí lékaři před několika týdny představili objev, který pravděpodobně přispěje k léčbě rakoviny – zjistili, že pokud zablokují dvě látky, které podporují migraci nádorových buněk, mohou zabránit metastazování nádorů. Jenže čeští anatomové a přírodovědci mají na tento „objev“ patent již od roku 2012. Bohužel český patent je pro světovou vědu a průmysl na okraji zájmu....

4.8. 2017

EU a farmafirmy nabízejí podporu 130 milionů eur vědcům a vývojářům

Do 24. 10. 2017 se mohou vědecká pracoviště a malé či střední firmy hlásit do dvanácté výzvy iniciativy IMI 2. Jde o projekt veřejného partnerství podporovaný EU a významnými farmaceutickými společnostmi. Podpora směřuje obvykle do oblastí, v nichž je potřeba pokroku skutečně naléhavá. Aktuálně jde třeba o výzkum Alzheimerovy choroby. Nyní je v IMI 2...

8.6. 2017

Celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení

8. června 2017 se v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnilo 2. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení. Jednodenní konferenci pořádal Masarykův onkologický ústav za podpory Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, výzkumné infrastruktury CZECRIN a nadačního fondu PharmAround. Konference se zúčastnilo 110 studijních sester a koordinátorů z více než 20 předních pracovišť...

24.5. 2017

Odborníci debatovali o klinických studiích. Na konferenci v Senátu

Klinickými studiemi, které mají zcela zásadní význam pro hodnocení účinnosti a bezpečnosti inovativních způsobů léčby se v úterý 23. května 2017 zabývala celá řada odborníků. Na Národním dni klinických hodnocení, který se konal v Senátu Parlamentu České republiky v Praze. Diskutovalo se rovněž o problematice vzácných onemocnění a o své zkušenosti s klinickými studiemi se...

28.4. 2017

Workshop PharmAround přiblížil problematiku hodnocení klinického benefitu inovativní farmakoterapie v onkologii

 24. 2017 Téměř stovka odborníků zavítala ve středu 26. dubna 2017 na pátý workshop nadačního fondu PharmAround a Masarykova onkologického ústavu. Vyměnili si své názory na velmi aktuální témata, která se týkají nákladné inovativní farmakoterapie v onkologii. Vůbec poprvé se akce zúčastnili také odborníci ze zahraničí. Workshop se konal na brněnském výstavišti v rámci 41....

12.4. 2017

Evropská referenční síť pro vzácná onemocnění

V březnu 2017 bylo schváleno 24 evropských referenčních sítí, do kterých se zapojilo přes 900 vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť z více než 300 nemocnic a 26 členských států. Poskytovatelé zdravotní péče v České republice se do této sítě zapojili velmi aktivně, do 17 sítí se zapojilo 10 poskytovatelů. Evropské referenční sítě jsou virtuální sítě, které sdružují...

5.4. 2017

Projekt Senior – lékový audit v domovech pro seniory

Obyvatelé domovů pro seniory v Česku dostávají mnohdy léky, které nepotřebují, případně v nevhodných dávkách, málo se sledují rizika nežádoucích účinků a lékových interakcí. Ukázal to projekt Senior 2016, v němž lékaři s klinickými farmaceuty vyhodnocovali podávání léků v pěti zařízeních. Ze zdravotnické dokumentace bylo auditováno užívání léků u 357 klientů. Jen 53 nepotřebovalo žádnou...

29.3. 2017

Inovativní léky v ČR pomáhají stále více lidem

V letech 2010 až 2015 vzrostl počet pacientů léčených inovativními léky skoro o 50 procent. Průměrné náklady na jednoho „centrového“ pacienta přitom zůstávají i přes vstup nových nákladných léčiv stabilní. Ve zpřístupnění nových léků pacientům však bohužel patří Česká republika k těm nejpomalejším v Evropě. „Podle zahraničních analýz mají na prodloužení očekávané délky života třetinový...