2012

Články kategorie 2012
10.11. 2012

Konference PharmAround 2012

– 10. 11. 2012 Pořádáme 1. ročník konference PharmAround v hotelu Rustical v Hustopečích. Formy prezentace: přednášky a postery. Jednací jazyk: čeština, angličtina, slovenština. Postery budou prezentovány v pátek v 19:45 a v sobotu ve 14:00. Kredity: Akce je akreditovaná Českou asociací sester pro profese všeobecná sestra a farmaceutický asistent pod číslem ČAS/KK/2911/2012 (8 kreditů) a...

6.6. 2012

Reklama na léčivé přípravky

6. 2012 Reklama na léčivé přípravky, legislativní normy propagace léčiv. Etika a právo.   Dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, šetření podnětů na možné porušení zákona. Reklamní materiály, vzorky léčivých přípravků, webové stránky, reklama v tisku; reklama na klinické studie. Dary v souvislosti s reklamou, setkání odborníků, vědecké kongresy a jiné obdobné akce. Marketing...

19.5. 2012

GCP kurz: Kurz správné klinické praxe

5. 2012 Program 13:00 Vznik, principy a vývoj GCP 13:20 Fáze vývoje léku, metodologie klinických hodnocení 14:00 Legislativa klinických hodnocení 14:40 Výběr centra 15:00 Role a povinnosti zkoušejícího (Informovaný souhlas) 15:20 Zdrojová data a zdrojové dokumenty, Role Koordinátora, AE, SAE a jejich hlášení – kazustiky 16:30 Nakládání s hodnoceným léčivem 16:50 Monitorace studie, audit a...

9.5. 2012

Farmakovigilance a bezpečnost léčiv, problematika padělků

5. 2012 Přednáška se věnuje funkci farmakovigilance v rámci životního cyklu léčiva a roli jednotlivých účastníků farmakovigilančního systému; tj. zdravotnických pracovníků, pacientů, regulačních autorit a držitelů rozhodnutí o registraci. Závěr bude věnován podmínkám, za kterých je možné použít léčivé přípravky mimo schválené podmínky používání, tedy podání off label. Přednášející MUDr. Jana Mladá SÚKL Bc. Michal...

18.4. 2012

Stanovování cen a úhrad léčivých přípravků

4. 2012 Proces rozhodování o maximálních cenách a o výši a podmínkách úhrad léčivých přípravků (LP) probíhá v režimu správního řízení, jehož se ze zákona účastní zdravotní pojišťovny a držitelé rozhodnutí o registraci. Maximální ceny i výše úhrady LP jsou stanovovány především na základě srovnání zahraničních cen, avšak s použitím odlišných principů. Pro účely stanovení...

21.3. 2012

Registrace léčivých přípravků: záruka účinnosti, bezpečnosti a kvality léčivých přípravků?

3. 2012 Žádný léčivý přípravek nesmí být uveden na trh bez rozhodnutí o registraci uděleném národní lékovou autoritou nebo Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Registrace je tedy základní podmínkou pro regulérní vstup léčivého přípravku na trh v ČR i EU. Jak taková “registrace” léčivých přípravků v ČR a v rámci EU probíhá? Jaká dokumentace se...

15.2. 2012

Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv

2. 2012 Přednáška určená pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a další odborníky. Přednášející Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. PřF MU, Ústav chemie MUDr. Petra Jandová SÚKL MUDr. Regina Demlová Ph.D. MOÚ, FÚ LF MU Poplatek Přednáška je bezplatná. Kontakt Bc. Eva Bláblová, eblablo@med.muni.cz, GSM: 725 828 348 Přednáška je určena pro lékaře, akademické pracovníky, Ph.D. studenty a...