Zapojení pacientů do hodnocení léčivých prostředků

Evropská léková agentura uspořádala workshop k podpoře začlenění pacientů do hodnocení léčivých přípravků. 

Evropská léková agentura (EMA) zastává názor, že v hodnocení léčivých přípravků by měli mít své slovo nejenom odborníci, ale také pacienti.  
Na podzim se zástupci EMA sešli s pacienty a na workshopu diskutovali další zapojení pacientů především do hodnocení poměru risk/benefit léčivých přípravků.
EMA věří, že názory a úhel pohledu pacientů jsou velmi důležité a je potřeba je brát v úvahu.
Proto se na workshopu s pacienty dohodla na bodech, které by měly zapojení pacientů do hodnocení podpořit.
Pokud Vás zajímá, na jaké postupy bude kladen důraz, můžete si přečíst celý článek.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci