Začlenění názorů pacientů do klinických studií pro protinádorové léčivé přípravky

EMA publikuje nové pokyny týkající se použití výsledků hlášených pacienty v onkologických studiích.

Nové pokyny jsou přílohou týkající se vyhodnocení protinádorových léčivých přípravků v lidském organizmu, která byla naposledy revidována v červenci 2013.

Nové pokyny navrhují vědecky osvědčené postupy spíše než konkrétně popsaný postup pro výběr a použití výsledků hlášených pacienty, a poskytují návod, jak by měly být výsledky hlášené pacienty začleněny do onkologických klinických studií.

Původní článek naleznete zde.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci