Veřejné konzultace dvou postupů pro veterinární léčiva

Jedná se o dva pokyny s cílem snížit riziko rozvinutí antimikrobiální rezistence u zvířat a dbát na prevenci antimikrobiální rezistence u lidí.

Zájemci mohou posílat své komentáře k návrhům obou pokynů do 31. 5. 2015 na adresu
vet-guidelines@ema.europa.eu.

Původní článek naleznete zde.

registrace

Zaregistrujte se k odběru novinek, registrujte se na naše akce.
Pokračovat v registraci